Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Fakülte Hakkında Sıkça Sorulanlar

Öğrencilerini çağdaş tasarım, grafik ve sanat dallarında yetiştiren Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde dört yıllık lisans programlarının yanı sıra lisansüstü programlar da bulunmaktadır. Fakülte,

bölümlerinden oluşmaktadır.

Fakülte, Güzel Sanatlar (Resim) Bölümü’ne Ön Kayıt ve Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul etmektedir.

ÖSYS sınav sonuçlarına göre Merkezi Yerleştirme yoluyla öğrenci alan Grafik Tasarımı (EA), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA), İletişim ve Tasarımı (SÖZ), Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (SAY) ile Mimarlık (SAY) bölümlerinden birine girebilmek için ise ÖSYS Tercih Formu’nun işaretlenmesi gerekmektedir.

Güzel Sanatlar Bölümü

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, sanatın yaşamla iç içe büyüyen bir estetik dil olduğu düşüncesinden yola çıkmaktadır. Bu bölümün öğrencileri, sanatı hayat ve insana dair tüm ifade biçimlerine yansıtabilecek niteliktedir.

Güzel Sanatlar Bölümü öğrencileri; resim, heykel, mozaik, seramik, özgün baskı (serigrafi, gravür, litografi), enstalasyon ve desen atölyeleriyle, fotoğraf ve video laboratuvarlarıyla yaratıcılıklarına yön vermektedir. Bölümde uygulanan Kavram Atölyeleri Modeli’nde fark yaratan genç sanatçılar yetişmektedir.

Sanatın çok katmanlı bir yapı olduğundan hareket eden kavram atölyeleri, öğrencilerin çalışmalarında resim, heykel ve seramiğin yanında felsefe, sanat tarihi, doğa ve toplum gibi başlıklardan da yararlanmalarına yöneliktir. Öğrenciler, kuram ve uygulamanın kesiştiği bu yaklaşım ışığında sanatı düşünce, görsellik ve üretim bütünlüğünde icra edebilmektedir.

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nin zengin kaynakları ve Türk Plastik Sanatlar Arşivi’nin bulunduğu Sanat Odası, bölüm öğrencilerini sanatın geçmişten bugüne uzanan yansımalarıyla tanıştırmaktadır. Atölye çalışmaları yapmak ve seminerler vermek üzere dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçılar ve akademisyenler ise öğrencilerin bireysel ve entelektüel gelişiminde önemli rol oynar.

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, sanat adına atılan her adımı teorik, pratik ve eleştirel temellerle destekleyen eğitim sistemi, deneyimli öğretim kadrosu ve başarılı mezunlarıyla alanında öncü bir konumdadır.

Güzel Sanatlar bölümü  özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul etmektedir.

Grafik Tasarımı Bölümü

Grafik tasarım; insanın, kültürün, sanatın ve teknolojinin olduğu her yerdedir. Grafik tasarımcılar ise görsel iletişimin farklı kanallarında üstlendikleri rollerle öne çıkarlar. İnternet sitelerinden gazete, dergi ve kitaplara, afiş ve ambalajlardan film endüstrisine uzanan bir çerçevede tasarım dünyasına ve sanatsal üretime katkıda bulunurlar.

Grafik Tasarımı Bölümü, Türkiye’de ve dünyada hızla gelişen ve değişen tasarım süreçlerine paralel bir eğitim anlayışı benimsemiştir. Bu doğrultuda uygulama ve teknoloji içerikli dersleri bütünleştiren eğitim programı, kuramsal derslerle de öğrencilerin araştırmacı ve eleştirel yönlerini geliştirmektedir.

Bölümün mezunları, reklam ve iletişim ajanslarında, görsel ve yazılı medyada başarıyla görev yapmaktadır. Profesyonel yaşantılarını kendi kurdukları tasarım şirketlerinde sürdürenlerin yanı sıra Türkiye ve farklı ülkelerdeki akademik kariyer seçeneklerini değerlendiren mezunlar da bulunmaktadır.

Mezunların çalıştıkları kuruluşlara Booking.com, DWT Mandalina, Frög, Grey, Insider, Manajans/JWT, Norr Film, Plato Film, Rafineri, Sony Pictures Imageworks, TBWA ve Young & Rubicam örnek gösterilebilir.

ABD’den Pratt Institute, California College of the Arts, School of the Art Institute of Chicago, School of Visual Arts, Almanya’dan Academy of Media Arts Cologne, FH Münster, Çekya’dan FAMU, İspanya’dan International University of Southern Europe ve İtalya’dan Florence Design Academy ise lisansüstü eğitime yönelenlerin tercih ettiği yükseköğretim kurumlarındandır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, her kullanıcıya ve gereksinime uygun iç mekânlar tasarlayabilen bireyler yetiştirir. Eğitim programının öncelikli hedefi, öğrencilerin yaratıcı ve özgün tasarımlara imza atmasıdır. Dersler, en kaliteli ekipman, teknoloji ve arşiv olanaklarıyla desteklenir; içeriklerine göre sınıflarda, stüdyolarda veya bilgisayar laboratuvarlarında işlenir.

Öğrenciler, kuramsal çalışmalar ve stüdyo uygulamalarıyla bu mesleğin sanata, tekniğe, çevreye ve insana ilişkin her yönünü kavramaktadır. Kuramsal dersler, öğrencilerin teknik konular yanında kültür, sanat ve tarih alanlarında gelişmelerini de amaçlar. Tasarım becerisinin kazanıldığı stüdyo dersleri ise eğitim sisteminin belkemiğidir. Öğrenciler, tüm bilgilerinin sentezini stüdyolarda yaparlar; geliştirdikleri projeleri öğretim elemanları ve tasarım profesyonellerinin katıldığı jürilere sunarlar.

Öğrenciler, çeşitli konulardaki tasarım yarışmalarına katılmaları için bölüm tarafından ayrıca teşvik edilmektedir. Öğrenci projelerinin hem üniversite bünyesindeki sergilerde hem de eğitim, kültür ve endüstri kurumlarının düzenlediği etkinliklerde yer almasına önem verilir. Stajlar ise iş dünyasına profesyonel bir hazırlıktır.

Bu bölümün mezunları, mekânların yaşam kalitesini yükselten, insanların estetik ile konfor algısını üst düzeye taşıyan iç mimar ve tasarımcılardır; bu nitelikleriyle iç mimarlık, tasarım ve mimarlık bürolarının, kamu kurumlarının, inşaat ve yapı endüstrisinin çalışmak istediği kişilerdir. Sektöre kendi ofislerini açarak adım atan mezunlar olduğu gibi, Türkiye ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarına devam edenler de vardır.

İletişim ve Tasarımı Bölümü

Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü, modern çağın görsel medya profesyonellerini yetiştirmektedir.

Günümüzün iletişim stratejileri bilgiyi görsellik aracılığıyla paylaşır, tasarımla şekillendirir. Bu akış, sanat altyapısı yanında yoğun teknoloji pratiğini de ön plana çıkarır. İletişim ve Tasarımı Bölümü, tasarım ile estetiğin, teknoloji ile yaratıcılığın bütünleştiği bir akademik yapıdır. Bölümün uluslararası standartlardaki dijital medya, fotoğraf, televizyon, film prodüksiyon ve bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirilen çalışmalar, öğrencilerin teknik becerilerini üst düzeye taşımaktadır.

Bölüm öğrencileri, tasarım diliyle yeni iletişim kanalları yaratacakları, özgün fikirleri görsel mesajlara dönüştürecekleri bir programda eğitim alırlar. Böylelikle hem toplum ve medya hem de şirketler ve hedef kitleleri arasında iletişim köprüleri kurarlar. Film yapımı, reklamcılık, yeni medya, halkla ilişkiler ve iletişim çalışmaları ise bölümün uzmanlaşma olanağı sunduğu başlıca alanlardır.

İletişim ve Tasarımı Bölümü, Fransa’daki Uluslararası Sinema ve Televizyon Okulları Birliği (CILECT) tarafından akredite edilmiş ve 65 ülkede faaliyet gösteren birliğin tam üyeliğine seçilmiştir. Bölüm, böylece dünya çapında 200 üye medya okulunun oluşturduğu akademik işbirliği ağına dâhil olmuştur.

Adidas, Borusan, FedEx, Filmpark, Knauf, McKinsey & Company, Meteksan Savunma, Petrol Ofisi, Procter & Gamble, Rafineri, Republica Havas, Show TV ve UniMediaWorks, mezunların çalıştığı kuruluşlara örnektir. ABD’den Columbia Üniversitesi ve New York Film Akademisi, Almanya’dan Anhalt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Çekya’dan FAMU, İngiltere’den Kingston Üniversitesi, İsveç’ten Stockholm Üniversitesi ve Polonya’dan Lodz Film Okulu ise lisansüstü öğrenim görenlerin tercihlerindendir.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü

Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye’de kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığını birlikte ele alan, kentsel tasarım eğitimini lisans düzeyinde ve bir tasarım fakültesi çatısı altında veren ilk peyzaj mimarlığı bölümüdür.

Kentsel tasarım; kültürel ve doğal miras, yapılı çevreler ve birey-toplum-kent etkileşimini toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla ele alarak yaşanabilir şehirler ve mekânlar oluşturmayı hedefler. Peyzaj mimarlığı ise sağlık ve güvenlik için çevrenin bilimsel ve estetik ilkelerle planlanmasını, tasarımını ve yönetimini kapsar; doğayı ve ekolojiyi bu eylemin önemli birer parçası olarak görür. Çevrenin bir bütün olduğundan yola çıkan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, bu iki dalın ortak noktaları ile tasarım, mimarlık ve planlama alanlarını buluşturan bir öğretim felsefesi benimsemiştir.

Bölümün disiplinlerarası eğitim programı, birbirini izleyen tasarım stüdyolarının yanı sıra bu pratiği destekleyen kuramsal ve teknik dersler içerir. Öğrenciler, derslerde geliştirdikleri projelerini Bilkent ve farklı üniversitelerden öğretim elemanlarına, yerel yönetimlerden ve sektörden profesyonellere sunmaktadır. Bu tecrübe, öğrencilerin şehir hayatını yakından ilgilendiren birçok alanda yaratıcı ve uygulanabilir çözümler üretebilmelerine zemin hazırlar.

Tüm dünyayı etkileyen kentleşme süreçleriyle birlikte şehirler ayrıntılı planlama ve tasarım aşamalarından geçmektedir. Bu hareketlilik, kentsel tasarımcılar ve peyzaj mimarlarına stratejik bir konum kazandırmış, kentlerin disiplinlerarası ekiplere duyduğu ihtiyacı artırmıştır. Böyle ekiplere liderlik edebilecek bir donanımla diploma alan mezunlar, Türkiye ve yurt dışındaki lisansüstü programlarda, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı ofislerinde, yerel yönetimlerde ve resmi kurumlarda öncelikle tercih edilmektedir.

Mimarlık Bölümü

Mimarlık, insanoğlunun doğaya meydan okumasıdır. İnsan, mimari yapılar aracılığıyla doğa ile olan ilişkisini kurgular, yeryüzüne kendi tasarımlarını yerleştirir. Bu tasarımlar sadece çevremizi şekillendirmekle kalmaz, toplumsal hayatı da biçimlendirir.

Mimarlık Bölümü’nün öğretim kadrosu, mimarlığın bu sosyal gücünden hareketle, bağımsız ve eleştirel düşünme yetisine sahip öğrenciler yetiştirmektedir. Disiplinlerarası özellikler taşıyan eğitim programı, öğrencilerin estetik anlamda başarılı, yapısal olarak sağlam, teknolojiyle beslenen ve çevreye duyarlı yapılar tasarlamalarını esas alır.

Programın ilk yılı, öğrencilere temel bilgiler kazandıran derslerden meydana gelir. Mimarlık eğitiminin temelini oluşturan bu dönemde öğrenciler mimarlığın diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışan bir meslek olduğunu kavrar. İkinci yılın dersleri mimarlık tarihi, yapı, malzeme ve statik ağırlıklıdır. Bu dönemin merkezinde yer alan tasarım stüdyoları, öğrencilere derste öğrendikleri bilgiler için uygulama alanı yaratır; onları kent dokusu ve peyzaj kavramlarıyla tanıştırır. Sonraki yılların dersleri ise öğrencilerin bilgi düzeylerini ve mimari tasarım becerilerini ilerletmelerine yöneliktir. Mesleki uygulama derslerinin yanı sıra büro ve şantiyelerdeki yaz stajları da profesyonel hayata hazırlık niteliği taşır.

Mimarlık Bölümü, bu mesleği dünyanın her yerinde uygulayabilecek mezunlar vermektedir. Yurt içi ve yurt dışındaki mimarlık ofislerinde, kamu kuruluşlarının mimarlık birimlerinde ve şehir hayatını ilgilendiren departmanlarında görev alabilen mezunlar olduğu gibi, mesleklerini kendi ofislerini kurarak icra edenler de bulunmaktadır. Birikimlerini lisansüstü eğitim programlarında değerlendirmek isteyen mezunlar ise Türkiye ve farklı ülkelerdeki üniversiteleri tercih etmektedir.