Yenilikçi Derslerden Örnekler

Bilkent Üniversitesi’nde her yıl mühendislikten fen bilimlerine, sosyal bilimlerden güzel sanatlara uzanan geniş bir çerçevede, yaklaşık 2.500 farklı ders verilmektedir. Eğitim programlarında disiplinlerarası çalışmalara, bilimsel araştırmaya ve girişimciliğe özel önem veren birçok yenilikçi ders bulunmaktadır.


Üniversite Hayatına Giriş: GE 100

ge100Üniversite Hayatına Giriş dersi, yeni öğrencilerin Bilkent Üniversitesi’ni kısa zamanda tanıyabilmelerine olanak sağlayan bir dizi etkinlikten oluşur. Öğrenciler, bu üç günlük program çerçevesinde öncelikle üniversitenin sunduğu olanaklardan nasıl yararlanacaklarını öğrenirler. Zaman yönetimi, kişilerarası iletişim, verimli öğrenme yöntemleri gibi program kapsamındaki seminerlere katılır, bölüm tanıtımlarında sınıf arkadaşları ve öğretim elemanlarıyla tanışırlar. Konserler, spor etkinlikleri, söyleşiler ve film gösterimleriyle de kampüs hayatına keyifli bir başlangıç yaparlar.

İngilizce ve Kompozisyon: ENG 101-102 
İngilizce ve Kompozisyon derslerinde öğrenciler, akademik ve sosyal çevrelerde İngilizceyi etkin kullanmaları ve eleştirel düşünebilmelerine yönelik beceriler kazanırlar. Birinci sınıfın ilk yarıyılında çeşitli makaleleri, kitap bölümlerini ve benzeri metinleri incelemeyi, yorumlamayı ve kendi savlarını yazıya aktarmayı öğrenirler. İkinci yarıyılın temelini ise Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi ile birlikte yürütülen kütüphane araştırmaları, kaynak bulma ve değerlendirme, rapor yazma ve sunum teknikleri oluşturur. Öğrencilerin İngilizce dilinde kendilerini sözlü ve yazılı olarak en iyi şekilde ifade edebilecekleri düzeye ulaştığı bu dersler, tüm bölümlerin müfredatlarında zorunlu ders olarak yer almaktadır.

Türkçe: TURK 101-102 
resim1Bilkent Üniversitesi’nde Türkçe dersleri, öğrencilerin düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri biçimde tasarlanmıştır. Yaratıcı düşünme ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bu derslerde öğrenciler okudukları kitaplara ve katıldıkları kültürsanat etkinliklerine dair çalışmalarını Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü’nün internet sitesi üzerinden okurla buluşturmaktadır. Türkçe dersleri iki yarıyıla yayılır ve bütün lisans öğrencileri için zorunludur.

Üniversite Etkinlik Programı: GE 250-251 
Üniversite Etkinlik Programı, öğrencilerin akademik yıl süresince düzenlenen sosyal, kültürel, sportif etkinliklere katılarak puan topladığı ve bu puanları harf notuna dönüştürdüğü bir derstir. Spor turnuvaları, konserler, tiyatro oyunları, film gösterimleri, müze ziyaretleri, sanat söyleşileri, konuk konuşmacıların yer aldığı paneller, doğa yürüyüşleri ve kültür gezileri, öğrencilerin ders kapsamında katılabileceği etkinliklere örnektir. Çoğunlukla öğrenci kulüp ve toplulukları tarafından düzenlenen etkinlikler, zaman zaman idari ve akademik birimler tarafından da gerçekleştirilmektedir.

Türkiye Tarihi: HIST 200 
tarihTürkiye Tarihi, öğrencilerin tarihimizi araştırma yaparak ve yazarak öğrenmeleri için tasarlanmış bir derstir. Dersin öne çıkan özelliği, farklı bölümlerden öğrencilerin 5’er kişilik takımlar oluşturarak Türkiye tarihinde daha önce araştırılmamış, internet kaynaklarına dayanmayan bir konuyu birincil kaynaklar üzerinden ele almasıdır. Öğrenciler, bu doğrultuda özgün kaynaklara ve çoğunlukla sözlü tarih çalışmasına dayanarak hazırladıkları projelerle geçmişe ışık tutmaktadır. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir jürinin değerlendirdiği projelerden en başarılı bulunan 10 çalışmaya bir törenle ödüller verilmektedir. Bütün lisans öğrencilerinin alması gereken bu ders çerçevesinde öğrencilerin yazdığı makalelerden bazıları hakemli dergilerde de yayımlanmıştır.

Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler: HUM 111-112
Bu derste insanlığın düşünce tarihinde önemli yer tutan yapıtları inceleyen öğrenciler, edebiyatın ve felsefenin çağlara yayılmış yansımalarıyla tanışırlar. Homeros’tan Hegel’e, Sofokles’ten Descartes’a, Platon’dan Machiavelli’ye, Shakespeare’den Rousseau’ya uzanan birçok düşünür ve yazarın eserlerini yorumlayabilecek birikime ulaşırlar. Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler dersi Fen, Mühendislik, Hukuk ve İşletme fakültelerinin yanı sıra Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İletişim ve Tasarımı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mimarlık ve Psikoloji bölümlerinin eğitim programlarında yer almaktadır.

Yenilikçi Ürün Tasarlama ve Geliştirme: GE 401-402
resim3Yenilikçi Tasarım ve Girişimcilik, öğrencilerin girişimcilik süreçlerini öğrenip uyguladıkları, teknolojik bir yenilik içeren ve piyasada değer yaratabilecek ürünler ortaya çıkardığı bir derstir. Bu dersi Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme, İktisat, Grafik Tasarımı, İletişim ve Tasarımı bölümlerinin son sınıf öğrencileri alır. Öğrenciler, öncelikle yenilikçi bir ürün fikri etrafında takımlarını oluşturur ve hedef müşteri kitlesiyle iletişim kurarak bu fikri geliştirmeye yönelirler. Daha sonra takımlarını sanal bir “start-up” şirketine dönüştürüp iş dünyasındaki birçok girişimcilik dinamiğini bire bir tecrübe ederler.

Şirketin iş planı, pazar araştırması, finansman, bütçeleme, araştırma-geliştirme, kalite yönetimi ve prototip üretimi gibi faaliyetlerinin yanı sıra logo, internet sitesi ve kurumsal kimlik tasarımlarını gerçekleştirirler. Ayrıca şirketi sanal bir borsaya kaydederek tanıtım stratejileri ve ürün iyileştirmeleri aracılığıyla hisselerinin değerini yükseltmeye çalışırlar. Bilkent Üniversitesi, ürünlerini geliştirebilmeleri amacıyla dersteki her takıma maddi katkıda bulunmaktadır. Dersin belki de en heyecan verici yönü, Bilkent Cyberpark’ın BİGG Marka programıyla yapılan işbirliği çerçevesinde, öğrencilerin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan, TÜBİTAK’tan, KOSGEB’den ve holdinglerden projeleri için finansal destek alabilmesi ve derste kurdukları şirketleri profesyonel hayata taşıyabilmesidir.

Disiplinlerüstü Proje Dersleri: GE 400
resim4İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinin son sınıf öğrencilerinin aldığı bu dersler Avrupa Birliği, küreselleşme, müzakere, Türkiye’de sosyal sorunlar ve kalkınma gibi başlıklara yayılmaktadır. Öğrenciler, bu derslerde kendi belirledikleri bir konuya ilişkin projeler üretirler. Bunun için takımlar hâlinde çalışır, öğretim elemanları danışmanlığında geliştirdikleri çalışmalarını akademisyenlere ve sektör temsilcilerine sunarlar. Sunumlarda en başarılı bulunan projelere ödüller verilir. Dereceye giren çalışmaların temalarına Avrupa’da göçmen hareketliliği, kadınların gözünden çevrecilik, teknoparkların bilim dünyasına etkileri ve Türkiye’nin nükleer enerji politikaları örnek gösterilebilir.