ÖSYS Merkezi Yerleştirme Koşul ve Açıklamaları

[ Güncellenme tarihi 10.07.2023 ]

Eğitim Süresi:

 • Bilkent Üniversitesi’nin tüm lisans programlarında normal eğitim süresi 4 akademik yıldır. Her akademik yıl Güz ve Bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.
 • İngilizce Hazırlık Programı’nın normal eğitim süresi bir akademik yıldır (iki yarıyıl). İngilizce dil düzeyi yeterli olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulur. İngilizce Hazırlık Programı’na üst düzeylerden başlayan öğrencilerin programı bir yarıyılda tamamlayarak Bahar yarıyılında lisans eğitimlerine başlamaları mümkündür.

Eğitim Ücretleri:

 • Bilkent Üniversitesi’nde eğitim ücretleri akademik yıl bazında her yıl Temmuz ayı içerisinde ilan edilir ve akademik yılın başında peşin olarak tahsil edilir.
 • 2023-2024 yılı eğitim ücreti bütün bölüm ve programlar için 300.000 TL tutarındadır (%10 KDV dahil). %50 burslu (“%50 İndirimli” kontenjandan yerleşmiş) öğrenciler için aynı  eğitim ücreti 150.000 TL tutarındadır (%10 KDV dahil). KDV oranında bir değişiklik olması durumunda, bu değişiklik eğitim ücretlerine aynı oranda yansıtılacaktır. Tam burslu (“Burslu” kontenjandan yerleşmiş) öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.
 • Eğitim ücretinin tamamını akademik yıl başında ödemek yerine, Bahar yarıyılına ait bölümünü Bahar yarıyılı başında enflasyon oranında artırılmış tutar üzerinden ödemeyi tercih etmek de mümkündür. Bu biçimde eğitim ücretini iki parçada ödemek isteyenler, Güz yarıyılı başında yıllık eğitim ücretinin yarısını, Bahar yarıyılı başında ise kalan tutarın Haziran – Kasım ayları arası altı aylık enflasyon oranında artırılmasıyla belirlenen ve Aralık ayı içerisinde ilan edilen tutarı öder.
 • Kayıtlı öğrenciler için yıllık eğitim ücretine yapılan artışlar maliyet artış oranları ile sınırlı tutulur.
 • Öğrencilik durumu sürdükçe her yarıyıl kayıt yaptırmak zorunludur. Güz ve Bahar yarıyılları eğitim ücretleri, ilgili yarıyılda alınan ders sayısından veya ders tekrarı yapılmasından bağımsızdır.
 • Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrenciler eğitim ücretini (tamamını ödemeyi tercih edenler yıllık ücreti, Bahar yarıyılı ücretini Bahar yarıyılı başında ödemeyi tercih edenler ise yıllık ücretin yarısını) kesin kayıttan önce öder. Sonraki yıllarda eğitim ücreti akademik takvimde belirtilen tarihten önce ödenir.
 • Eğitim ücretleri, anlaşmalı bankaların (Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası) onay vermesi koşuluyla, dört eşit taksit olarak ödenebilir; ayrıca %5 ek ücret alınır.
 • Eğitim ücretleri tek çekim olarak kredi kartıyla ödenebilir; ayrıca %2 ek ücret alınır. Kredi kartına taksit yapılması mümkün değildir.
 • Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kayıt sildiren öğrencilere ücret iadesi yapılmaz. Kesin kaydı takip eden akademik yıl için izin verilmez.
 • Üniversitede yaz döneminde ders almak tercihe bağlıdır. Yıllık eğitim ücreti, yaz döneminde alınan dersleri kapsamaz. Yaz döneminde ders almayı tercih eden öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerin kredilerine göre ayrı ücret öder.

Burslar:

 • Tam burstan yararlanmak için, üniversiteye girişte “Burslu” kontenjanlardan yerleştirilmiş olmak gereklidir.
 • %50 burstan yararlanmak için, üniversiteye girişte “%50 İndirimli” kontenjanlardan yerleştirilmiş olmak gereklidir.
 • Tam burslu olarak yerleştirilen öğrencilerden (ÖSYM tarafından belirlenen Şehit Eş ve Çocukları, Gazi Eş ve Çocukları ile Gazi adaylara ayrılan kontenjanlar ve Depremzede adaylar kontenjanları yoluyla yerleşenler hariç), 0,12 OBP katsayılı başarı sıralaması, yerleştirilmiş olduğu SAY, EA, veya SÖZ puan türünde 10.000 veya daha iyi olanlar ile DİL puan türünde 250 veya daha iyi olanların bursu üniversiteye kayıt sırasında doğrudan Kapsamlı bursa yükseltilir.
 • Kapsamlı bursun içeriğinde Tam bursa ek olarak 4.500 TL tutarında aylık katkı bursu (yılda 8 ay boyunca) ve Bilkent Üniversitesi yurtlarında Güz ve Bahar yarıyıllarında iki kişilik standart odalarda ücretsiz konaklama olanağı vardır. Güz ve Bahar yarıyıllarında yurtlarda kalmış olan Kapsamlı burslu öğrencilerden yaz döneminde ders alanlar, yaz dersleri boyunca da yurtlarda ücretsiz kalabilir. Yurtta kalmayı tercih etmeyen Kapsamlı burslu öğrencilerin aylık katkı bursu 6.500 TL’ye yükseltilir.
 • Yeni kayıt yaptıran Kapsamlı burslu öğrencilere iki kişilik standart yurt odaları verilir. Yurtlardaki uygunluk durumuna göre, başarılı durumdaki yüksek sınıf öğrencilerine tek kişilik standart odalara geçme olanağı tanınır. Ayrıca, mezuniyete yaklaşmış ve diğer bazı koşulları sağlayan üstün başarılı öğrencilere iki kişilik banyolu odalar tahsis edilir.
 • Arkeoloji bölümüne %50 burslu (indirimli) olarak yerleştirilen öğrencilerden, 0,12 OBP katsayılı başarı sıralaması, yerleştirilmiş olduğu EA puan türünde 100.000 veya daha iyi olanların bursu üniversiteye kayıt sırasında doğrudan Tam bursa yükseltilir.
 • Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi alarak mezun olmuş öğrenciler, Kapsamlı, Tam veya %50 burslardan veya indirimlerden yararlanamaz.
 • Geçmiş yıllarda Bilkent Üniversitesi’nde bir lisans programına yerleştirilmiş olup 2023 yılında yeniden bu üniversiteye yerleştirilenler, Kapsamlı, Tam veya %50 burslardan veya indirimlerden yararlanamaz.
 • Tam ve %50 burslardan (indirimlerden) yararlanma süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda azami 2 yıl, hazırlık sonrası lisans programında azami 6 yıldır. Lisans eğitimi 6 yılın ötesine uzayan öğrenciler Tam ve %50 burslardan (indirimlerden) yararlanamaz.
 • Kapsamlı burstan yararlanmanın azami süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl, hazırlık sonrası Lisans programında 5 yıldır. Lisans eğitimi 5 yılın ötesine uzayan Kapsamlı burslu öğrencilere altıncı yıl için Tam burs verilir.
 • Başka bir kurumdan burs alıyor olmak Bilkent Üniversitesi burslarından yararlanmaya engel değildir.
 • Kapsamlı, Tam ve %50 burslar (indirimler), öğrencilerin her yarıyılda normal ders yüklerini almaları ve derslerine düzenli devam etmeleri koşuluyla, azami burs süresi boyunca kesintisiz devam eder, düşük not ortalaması veya ders tekrarı gibi konulardan etkilenmez. Normal ders yükünün altında ders alan veya kayıtlı oldukları bir ya da daha çok sayıda derse devam etmeyen öğrencilerin bursları (indirimleri) askıya alınır.
 • Eğitim ücreti bursları ve indirimleri yaz dönemi ders ücretleri için de geçerlidir.
 • Bilkent Üniversitesi’nin sağladığı bütün burslar karşılıksızdır.

Üstün Başarı Bursları:

 • Her ders yılı sonunda, eğitim programında belirtilen asgari ders yükünü almış, yıllık not ortalaması 4,00 üzerinden 3,30 veya daha yüksek olan, kendi programındaki ücretli öğrenciler arasında ilk yüzde beşe girmiş ücretli öğrenciler ve kendi programındaki %50 burslu öğrenciler arasında ilk yüzde üçe girmeyi başaran %50 burslu öğrenciler, bir sonraki ders yılı için Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanır.
 • Üstün Başarı Bursu, öğrencinin kendi grubunda hangi yüzde birlik dilim içinde bulunduğuna bağlı olarak, eğitim ücretinin tamamını veya bir bölümünü karşılar. Bu burs, İngilizce Hazırlık Programı’ndaki öğrenciler için geçerli değildir.
 • Ayrıntılar için lütfen Üstün Başarı Bursları Yönergesi’ne bakınız:
  https://w3.bilkent.edu.tr/www/ustun-basari-burslari/

Yetenek Bursu:

 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan Güzel Sanatlar, Müzik ve Tiyatro bölümlerinin bu sınavlarda üstün başarı gösteren öğrencilerine Yetenek bursu verilir.
 • Yetenek bursu, yıllık eğitim ücretinin tamamını ya da bir bölümünü karşılar.
 • Yetenek burslarının sürekliliği öğrencinin akademik başarısına bağlıdır.
 • Yetenek burslarından ve indirimlerden yararlanma süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda azami 2 yıl, hazırlık sonrası lisans programında azami 5 yıldır.
 • Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi alarak mezun olmuş öğrenciler, yetenek burslarından veya indirimlerden yararlanamaz.

Bölümler Arası Geçiş:

 • Merkezi yerleştirme puanına göre üniversite içi bölümler arası geçiş:
  • Merkezi yerleştirme sonucu Bilkent Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler, daha sonra YKS puanlarının yerleşmeye yeterli olduğu bir başka bölüme geçmek üzere başvuru yapabilir.
  • Geçiş başvurusunda bulunacak bir öğrencinin üniversite sınavına girdiği yıldaki YKS yerleştirme puanının, geçmek istediği bölümün aynı yıldaki en düşük taban puanından daha yüksek olması gereklidir. Öğrencinin geçmek istediği bölümün puan türü, kayıtlı bulunduğu bölümünkiyle aynı veya farklı olabilir.
  • Merkezi yerleştirme puanı yoluyla bölümler arası geçiş sadece bir kereliğine yapılabilir.
  • Kayıtlı olduğu bölümde Kapsamlı, Tam veya %50 burslu (indirimli) olarak okumakta olan öğrencilerin bursları şu esaslara göre belirlenir:
   A. Kayıtlı olduğu bölümde Kapsamlı, Tam veya %50 burslu (indirimli) olarak okumakta olan öğrencilerin geçmek istedikleri bölümde de aynı düzeyde burslu olarak devam edebilmesi için:

   (1)   öğrencinin üniversite sınavına girdiği yıldaki YKS yerleştirme puanının, geçmek istediği bölümün aynı yıla ve aynı burs (veya indirim) düzeyine ait taban puanından daha yüksek olması ve

   (2)   öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümde henüz üçüncü yarıyıl eğitimine başlamamış olması,

   gereklidir. Bu koşulları sağlayan öğrenciler burslarını koruyarak bölüm değiştirebilir. Ancak, geçtikleri bölüme daha üst bir burs düzeyinde de yerleşebilecek puana sahip olan öğrencilerin bursu yükseltilmez.

   B. Kayıtlı bulunduğu bölümde üçüncü yarıyıl eğitimine başladıktan sonraki bir tarihte geçiş başvurusu yapmak isteyenlerin, geçiş başvurusu yapmadan önce hazırlık programında geçirilen süre dahil kayıtlı oldukları bölümde o güne kadar Bilkent Üniversitesi tarafından kendilerine sağlanmış olan tüm bursları ve indirimleri yasal faizleriyle birlikte geri ödemeleri gereklidir. Bu öğrenciler geçtikleri bölüme burslu olarak yerleşebilecek puana sahip olsalar bile Kapsamlı, Tam veya %50 burstan veya indirimden yararlanamaz.

   C. Yerleştirme puanı, geçmek istediği bölümün aynı burs (veya indirim) düzeyine ait taban puanından daha düşük olan öğrencilerin, geçiş başvurusu yapmadan önce hazırlık programında geçirilen süre dahil kayıtlı oldukları bölümde o güne kadar Bilkent Üniversitesi tarafından kendilerine sağlanmış olan tüm bursları ve indirimleri yasal faizleriyle birlikte geri ödemeleri gereklidir. Bu öğrenciler geçtikleri bölüme burslu olarak yerleşebilecek puana sahip olsalar bile Kapsamlı, Tam veya %50 burstan veya indirimden yararlanamaz.

 • Liseden Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasıyla 2022 veya 2023 yılında mezun olup 2023 yılı YKS sonucuna göre Bilkent Üniversitesi’ne yerleştirilen ve kesin kayıt sonrasında İngilizce Hazırlık Programı’ndan doğrudan muaf olabilen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notu en az 30 olanlar, aynı puan türüyle öğrenci alan ve puanlarının yerleşmeye yetmediği başka bir bölüme geçmek için başvuru yapabilir. Ayrıntılar için lütfen Üniversite İçi Bölümler Arası Geçiş Yönergesi’nin 2.B maddesine bakınız:
  http://w3.bilkent.edu.tr/www/universite-ici-bolumler-arasi-gecis-yonergesi

İngilizce Yeterlik:

 • Bilkent Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce düzeyleri, İngilizce Hazırlık Programı tarafından düzenlenen iki aşamalı İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı (PAE Sınavı) ile belirlenmektedir. Bu sınavın sonucuna göre İngilizce düzeyi yeterli bulunan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulur. İngilizce düzeyi yeterli bulunmayan öğrenciler, sınav sonucu belirlenen düzeyden başlayacak biçimde İngilizce Hazırlık Programı’na alınır.
 • İngilizce yeterlik koşulunu sağlamak için bağımsız uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen IELTS (Akademik) veya TOEFL iBT sınavına girmek de mümkündür. Bu sınavlardan üniversitenin belirlediği asgari düzeyde veya üstünde puan alan (IELTS Akademik için her bölümden en az 5,5 olmak üzere ortalamada 6,5 puan, TOEFL iBT için 87 puan) öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulur. Ancak, öğrenci adaylarının söz konusu dış sınavı Bilkent Üniversitesi’nin belirlediği merkezlerden ve tarihlerden birinde almış olmaları ve sınav tarihinden en az 21 gün önce sınav kayıt belgelerini Bilkent Üniversitesi’ne ibraz etmiş olmaları gereklidir. Çevrimiçi ortamda verilen dış sınavlar kabul edilmez.
 • İngilizce yeterlik esaslarıyla ilgili diğer ayrıntılar için lütfen şuraya bakınız:
  http://prep.bilkent.edu.tr/dis-sinavlar-ile-yeterlilik/


Yurtlar:
Bilkent Üniversitesi 2023-2024 Güz yarıyılında geçerli kişi başı yurt ücretleri şöyledir (%10 KDV dahil):

Merkez Kampüs Doğu Kampüs
4 kişilik oda 13.600 TL 13.100 TL
3 kişilik oda 19.950 TL 19.100 TL
2 kişilik ranzalı oda 23.500 TL 23.000 TL
2 kişilik standart oda 27.050 TL 26.300 TL
1 kişilik standart oda 42.500 TL 41.250 TL
2 kişilik banyolu oda 45.200 TL —-
 • Yurt ücretleri yarıyıl başlarında ödenir.
 • Bahar yarıyılı yurt ücretleri Aralık ayında açıklanacaktır.
 • Yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler üniversiteye kesin kayıt sırasında yurt başvurusu yapabilir. Öğrenciler, yurtlardaki yer durumuna ve oda tercihlerine göre yerleştirilmektedir.
 • Oda tipleri ve fiyat seçenekleriyle ilgili ayrıntılar için lütfen şuraya bakınız: http://www.yurt.bilkent.edu.tr

Kafeteryalar:

 • Üniversitenin tabildot kafeteryasında öğrencilere özel %50 indirimli fiks menü yemek (4 kap) ücreti halen öğün başına 32 TL tutarındadır. Bu ücret, her yarıyıl gerçekleşen maliyet artışları oranında artırılmaktadır.
 • Tabildot kafeteryaya ek olarak kampüs içinde ve yakınında çok sayıda kafeterya ve lokanta bulunmaktadır.

Dumansız Kampüs Politikası:

 • Bilkent Üniversitesi, tüm üniversite paydaşları için sağlıklı ve uygar bir üniversite ortamı oluşturmak hedefiyle Dumansız Kampüs Politikası yürütmektedir.
 • Bilkent Üniversitesi’nin açık ve kapalı tüm alanlarında sigara ve diğer tütün ürünleri ile elektronik sigaraların kullanılması kesinlikle yasaktır.