ÖSYS Merkezi Yerleştirme Koşul ve Açıklamaları

[ Güncellenme tarihi 15.06.2022 ]

Eğitim Süresi:

 • Bilkent Üniversitesi’nin tüm lisans programlarında normal eğitim süresi 4 akademik yıldır. Her akademik yıl Güz ve Bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.
 • İngilizce Hazırlık Programı’nın normal eğitim süresi bir akademik yıldır (iki yarıyıl). İngilizce dil düzeyi yeterli olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulur. İngilizce Hazırlık Programı’na üst düzeylerden başlayan öğrencilerin programı bir yarıyılda tamamlayarak Bahar yarıyılında lisans eğitimlerine başlamaları mümkündür.

Eğitim Ücretleri:

 • Bilkent Üniversitesi’nde eğitim ücretleri yarıyıl bazında belirlenir ve tahsil edilir. Güz yarıyılı eğitim ücreti Haziran ayında, Bahar yarıyılı eğitim ücreti ise Aralık ayında açıklanır.
 • Kayıtlı öğrenciler için yarıyıl eğitim ücretine yapılan artışlar enflasyon oranıyla sınırlı tutulur.
 • Öğrencilik durumu sürdükçe her yarıyıl kayıt yaptırmak zorunludur. Yarıyıl eğitim ücreti ilgili yarıyılda alınan ders sayısından veya ders tekrarı yapılmasından bağımsızdır.
 • 2022-2023 Güz yarıyılı eğitim ücreti bütün bölüm ve programlar için 59.000 TL tutarındadır (%8 KDV dahil). %50 burslu (“%50 İndirimli” kontenjandan yerleşmiş) öğrenciler için aynı yarıyılın eğitim ücreti 29.500 TL tutarındadır (%8 KDV dahil). Tam burslu (“Burslu” kontenjandan yerleşmiş) öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.
 • Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrenciler Güz yarıyılı eğitim ücretini kesin kayıt sırasında öder. Sonraki yarıyıllarda, yarıyıl eğitim ücreti ders kayıtlarından önce ödenir.
 • Yarıyıl eğitim ücretleri, anlaşmalı bankaların (Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası) onay vermesi koşuluyla, dört eşit taksit olarak da ödenebilir; ayrıca %6,5 işlem ücreti alınır.
 • Eğitim ücretleri tek çekim olarak kredi kartıyla da ödenebilir; ayrıca %4,5 işlem ücreti alınır. Kredi kartına taksit yapılması mümkün değildir.
 • Bahar yarıyılı eğitim ücretini Güz yarıyılı başında ödemeyi tercih edenlere, Bahar yarıyılı için de Güz yarıyılı eğitim ücreti uygulanır. 2022-2023 Güz ve Bahar yarıyılları ücretini kesin kayıt sırasında birlikte ödeyecek öğrenciler için bu iki yarıyılın toplam ücreti 118.000 TL tutarındadır (%8 KDV dahil); %50 burslu (“%50 İndirimli” kontenjandan yerleşmiş) öğrenciler için ise bu tutar 59.000 TL’dir. İki yarıyılı birlikte ödeyecek öğrencilerin de anlaşmalı bankalar üzerinden taksit yaptırmaları veya tek çekim olarak kredi kartıyla ödemeleri mümkündür, ayrıca işlem ücreti alınır.
 • Bilkent Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilerin kesin kayıtlardan önce Güz yarıyılı eğitim ücretini ödemiş olması gereklidir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kayıt sildiren öğrencilere ücret iadesi yapılmaz. Kesin kaydı takip eden akademik yıl için izin verilmez.
 • Üniversitede yaz döneminde ders almak tercihe bağlıdır. Yarıyıl eğitim ücreti, yaz döneminde alınan dersleri kapsamaz. Yaz döneminde ders almayı tercih eden öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerin kredilerine göre ayrı ücret öder.

Burslar:

 • Tam burstan yararlanmak için, üniversiteye girişte “Burslu” kontenjanlardan yerleştirilmiş olmak gereklidir.
 • %50 burstan yararlanmak için, üniversiteye girişte “%50 İndirimli” kontenjanlardan yerleştirilmiş olmak gereklidir.
 • Tam burslu olarak yerleştirilen öğrencilerden, 0,12 OBP katsayılı başarı sıralaması, yerleştirilmiş olduğu SAY, EA, veya SÖZ puan türünde 10.000 veya daha iyi olanlar ile DİL puan türünde 250 veya daha iyi olanların bursu üniversiteye kayıt sırasında doğrudan Kapsamlı bursa yükseltilir.
 • Kapsamlı bursun içeriğinde Tam bursa ek olarak 2.350 TL tutarında aylık katkı bursu (yılda 8 ay boyunca) ve Bilkent Üniversitesi yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı vardır. Yurtta kalmayı tercih etmeyen Kapsamlı burslu öğrencilerin aylık katkı bursu 3.050 TL’ye yükseltilir.
 • Yeni kayıt yaptıran Kapsamlı burslu öğrencilere iki kişilik standart yurt odaları verilir. Yurtlardaki uygunluk durumuna göre, başarılı durumdaki yüksek sınıf öğrencilerine tek kişilik standart odalara geçme olanağı tanınır. Ayrıca, mezuniyete yaklaşmış ve diğer bazı koşulları sağlayan üstün başarılı öğrencilere iki kişilik banyolu odalar tahsis edilir.
 • Arkeoloji bölümüne %50 burslu (indirimli) olarak yerleştirilen öğrencilerden, 0,12 OBP katsayılı başarı sıralaması, yerleştirilmiş olduğu EA puan türünde 100.000 veya daha iyi olanların bursu üniversiteye kayıt sırasında doğrudan Tam bursa yükseltilir.
 • Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi alarak mezun olmuş öğrenciler, Kapsamlı, Tam veya %50 burslardan veya indirimlerden yararlanamaz.
 • Geçmiş yıllarda Bilkent Üniversitesi’nde bir lisans programına yerleştirilmiş olup 2022 yılında yeniden bu üniversiteye yerleştirilenler, Kapsamlı, Tam veya %50 burslardan veya indirimlerden yararlanamaz.
 • Tam ve %50 burslardan (indirimlerden) yararlanma süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda azami 2 yıl, hazırlık sonrası Lisans programında azami 6 yıldır. Lisans eğitimi 6 yılın ötesine uzayan öğrenciler Tam ve %50 burslardan (indirimlerden) yararlanamaz.
 • Kapsamlı burstan yararlanmanın azami süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl, hazırlık sonrası Lisans programında 5 yıldır. Lisans eğitimi 5 yılın ötesine uzayan Kapsamlı burslu öğrencilerin bursu altıncı yıl başında Tam bursa dönüşür.
 • Başka bir kurumdan burs alıyor olmak Bilkent Üniversitesi burslarından yararlanmaya engel değildir.
 • Kapsamlı, Tam ve %50 burslar (indirimler), öğrencilerin her yarıyılda normal ders yüklerini almaları ve derslerine düzenli devam etmeleri koşuluyla, azami burs süresi boyunca kesintisiz devam eder, düşük not ortalaması veya ders tekrarı gibi konulardan etkilenmez. Normal ders yükünün altında ders alan veya kayıtlı oldukları bir ya da daha çok sayıda derse devam etmeyen öğrencilerin bursları (indirimleri) askıya alınır.
 • Eğitim ücreti bursları ve indirimleri yaz dönemi ders ücretleri için de geçerlidir.
 • Bilkent Üniversitesi’nin sağladığı bütün burslar karşılıksızdır.

Üstün Başarı Bursları:

 • Her ders yılı sonunda, eğitim programında belirtilen asgari ders yükünü almış, yıllık not ortalaması 4,00 üzerinden 3,30 veya daha yüksek olan, kendi programındaki ücretli öğrenciler arasında ilk yüzde beşe girmiş ücretli öğrenciler ve kendi programındaki %50 Burslu öğrenciler arasında ilk yüzde üçe girmeyi başaran %50 Burslu öğrenciler, bir sonraki ders yılı için Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanır.
 • Üstün Başarı Bursu, öğrencinin kendi grubunda hangi yüzde birlik dilim içinde bulunduğuna bağlı olarak, eğitim ücretinin tamamını veya bir bölümünü karşılar. Bu burs, İngilizce Hazırlık Programı’ndaki öğrenciler için geçerli değildir.
 • Ayrıntılar için lütfen Üstün Başarı Bursları Yönergesi’ne bakınız:
  https://w3.bilkent.edu.tr/www/ustun-basari-burslari/

Yetenek Bursu:

 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan Güzel Sanatlar, Müzik ve Tiyatro bölümlerinin bu sınavlarda üstün başarı gösteren öğrencilerine Yetenek bursu verilir.
 • Yetenek bursu,yıllık eğitim ücretinin tamamını ya da bir bölümünü karşılar.
 • Yetenek burslarının sürekliliği öğrencinin akademik başarısına bağlıdır.

Bölümler Arası Geçiş:

 • Merkezi yerleştirme puanına göre üniversite içi bölümler arası geçiş:
  • Merkezi yerleştirme sonucu Bilkent Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler, daha sonra YKS puanlarının yerleşmeye yeterli olduğu bir başka bölüme geçmek üzere başvuru yapabilir.
  • Geçiş başvurusunda bulunacak bir öğrencinin üniversite sınavına girdiği yıldaki YKS yerleştirme puanının, geçmek istediği bölümün aynı yıldaki en düşük taban puanından daha yüksek olması gereklidir. Öğrencinin geçmek istediği bölümün puan türü, kayıtlı bulunduğu bölümünkiyle aynı veya farklı olabilir.
  • Merkezi yerleştirme puanı yoluyla bölümler arası geçiş sadece bir kereliğine yapılabilir.
  • Kayıtlı olduğu bölümde Kapsamlı, Tam veya %50 burslu (indirimli) olarak okumakta olan öğrencilerin bursları şu esaslara göre belirlenir:A. Kayıtlı olduğu bölümde Kapsamlı, Tam veya %50 burslu (indirimli) olarak okumakta olan öğrencilerin geçmek istedikleri bölümde de aynı düzeyde burslu olarak devam edebilmesi için:

   (1)   öğrencinin üniversite sınavına girdiği yıldaki YKS yerleştirme puanının, geçmek istediği bölümün aynı yıla ve aynı burs (veya indirim) düzeyine ait taban puanından daha yüksek olması ve

   (2)   öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümde henüz üçüncü yarıyıl eğitimine başlamamış olması,

   gereklidir. Bu koşulları sağlayan öğrenciler burslarını koruyarak bölüm değiştirebilir. Ancak, geçtikleri bölüme daha üst bir burs düzeyinde de yerleşebilecek puana sahip olan öğrencilerin bursu yükseltilmez.

   B. Kayıtlı bulunduğu bölümde üçüncü yarıyıl eğitimine başladıktan sonraki bir tarihte geçiş başvurusu yapmak isteyenlerin, geçiş başvurusu yapmadan önce hazırlık programında geçirilen süre dahil kayıtlı oldukları bölümde o güne kadar Bilkent Üniversitesi tarafından kendilerine sağlanmış olan tüm bursları ve indirimleri yasal faizleriyle birlikte geri ödemeleri gereklidir. Bu öğrenciler geçtikleri bölüme burslu olarak yerleşebilecek puana sahip olsalar bile Kapsamlı, Tam veya %50 burstan veya indirimden yararlanamaz.

   C. Yerleştirme puanı, geçmek istediği bölümün aynı burs (veya indirim) düzeyine ait taban puanından daha düşük olan öğrencilerin, geçiş başvurusu yapmadan önce hazırlık programında geçirilen süre dahil kayıtlı oldukları bölümde o güne kadar Bilkent Üniversitesi tarafından kendilerine sağlanmış olan tüm bursları ve indirimleri yasal faizleriyle birlikte geri ödemeleri gereklidir. Bu öğrenciler geçtikleri bölüme burslu olarak yerleşebilecek puana sahip olsalar bile Kapsamlı, Tam veya %50 burstan veya indirimden yararlanamaz.

 • Liseden Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasıyla 2021 veya 2022 yılında mezun olup 2022 yılı YKS sonucuna göre Bilkent Üniversitesi’ne yerleştirilen ve kesin kayıt sonrasında İngilizce Hazırlık Programı’ndan doğrudan muaf olabilen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notu en az 30 olanlar, aynı puan türüyle öğrenci alan ve puanlarının yerleşmeye yetmediği başka bir bölüme geçmek için başvuru yapabilir. Ayrıntılar için lütfen Üniversite İçi Bölümler Arası Geçiş Yönergesi’nin 2.B maddesine bakınız:
  http://w3.bilkent.edu.tr/www/universite-ici-bolumler-arasi-gecis-yonergesi


İngilizce Yeterlik:

 • Bilkent Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce düzeyleri, İngilizce Hazırlık Programı tarafından düzenlenen iki aşamalı İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı (PAE Sınavı) ile belirlenmektedir. Bu sınavın sonucuna göre İngilizce düzeyi yeterli bulunan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulur. İngilizce düzeyi yeterli bulunmayan öğrenciler, sınav sonucu belirlenen düzeyden başlayacak biçimde İngilizce Hazırlık Programı’na alınır.
 • İngilizce yeterlik koşulunu sağlamak için bağımsız uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen IELTS (Akademik) veya TOEFL iBT sınavına girmek de mümkündür. Bu sınavlardan üniversitenin belirlediği asgari düzeyde veya üstünde puan alan (IELTS Akademik için her bölümden en az 5,5 olmak üzere ortalamada 6,5 puan, TOEFL iBT için 87 puan) öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulur. Ancak, öğrenci adaylarının söz konusu dış sınavı Bilkent Üniversitesi’nin belirlediği merkezlerden ve tarihlerden birinde almış olmaları ve sınav tarihinden en az 21 gün önce sınav kayıt belgelerini Bilkent Üniversitesi’ne ibraz etmiş olmaları gereklidir. Çevrimiçi ortamda verilen dış sınavlar kabul edilmez.
 • İngilizce yeterlik esaslarıyla ilgili diğer ayrıntılar için lütfen şuraya bakınız:
  http://prep.bilkent.edu.tr/dis-sinavlar-ile-yeterlilik/


Yurtlar:
Bilkent Üniversitesi 2022-2023 Güz yarıyılında geçerli kişi başı yurt ücretleri şöyledir (%8 KDV dahil):

Merkez Kampüs Doğu Kampüs
4 kişilik oda 5.900 TL 5.700 TL
3 kişilik oda 8.650 TL 8.300 TL
2 kişilik standart oda 11.750 TL 11.400 TL
1 kişilik standart oda 18.400 TL 17.900 TL
2 kişilik banyolu oda 19.000 TL
 • Yurt ücretleri yarıyıl başlarında ödenir.
 • Bahar yarıyılı yurt ücretleri Aralık ayında açıklanacaktır.
 • Yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler üniversiteye kesin kayıt sırasında yurt başvurusu yapabilir. Öğrenciler, yurtlardaki yer durumuna göre yerleştirilmektedir.
 • Oda tipleri ve fiyat seçenekleriyle ilgili ayrıntılar için lütfen şuraya bakınız:
  http://www.yurt.bilkent.edu.tr

Kafeteryalar:

 • Üniversitenin tabildot kafeteryasında öğrencilere özel %50 indirimli fiks menü yemek ücreti halen öğün başına 14 TL tutarındadır. Bu ücret, her yarıyıl gerçekleşen maliyet artışları oranında artırılmaktadır.
 • Tabildot kafeteryaya ek olarak kampüs içinde ve yakınında çok sayıda kafeterya ve lokanta bulunmaktadır.

Dumansız Kampüs Politikası:

 • Bilkent Üniversitesi, tüm üniversite paydaşları için sağlıklı ve uygar bir üniversite ortamı oluşturmak hedefiyle Dumansız Kampüs Politikası yürütmektedir.
 • 1 Eylül 2022 tarihinden başlamak üzere, sigara ve diğer tütün ürünleri ile elektronik sigaraların kullanılması Bilkent Üniversitesi’nin açık ve kapalı tüm alanlarında yasak olacaktır.
 • Bütün üniversite kampüsü genelinde geçerli olacak yasak başlayana dek, kampüs içerisinde sigara içilebilen alanlar kademeli olarak sınırlandırılmaktadır. Ayrıntılar için lütfen bakınız:
  https://w3.bilkent.edu.tr/www/sigara-icilebilir-alanlar/