Eğitim Anlayışı

Öğretim Kadrosu

Bir yükseköğretim kurumu için en değerli kaynağın bilim ve sanata yön veren, araştırmacı ve üretken akademisyenler olduğuna inanan Bilkent Üniversitesi, öğretim kadrosunu büyük bir titizlikle oluşturmakta ve geliştirmektedir. Bilkent, dünyanın her yerinden akademisyenleriyle uluslararası bir eğitim ve araştırma kurumudur. 732 kişilik öğretim kadrosunun yaklaşık dörtte biri 39 ülkeden öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Öğretim üyelerinin %81’i doktora derecelerini yurt dışında dünyaca bilinen üniversitelerden almıştır. Öğretim kadrosunun önemli bir bölümü, çalışmalarını ülke dışında sürdürmekteyken, kariyerlerine Bilkent’in akademik ortamında devam etmeyi tercih etmiştir.

Öğretim üyelerinin araştırma alanlarındaki başarı ölçütlerinin başında, uluslararası hakemli dergilerde yayımladıkları makalelerin sayısı ile bu yayınlara diğer bilim insanlarınca ne sıklıkta başvurulduğu (atıflar) gelir. Bu ölçütlere göre Bilkent Üniversitesi, ülkemizde ve dünyada üst sıralardadır. Bilkent öğretim üyelerinin yazdıkları kitaplar, uluslararası yayınevleri tarafından basılarak Türkiye ve dünyada birçok okura ulaşmaktadır.

Bilkent Üniversitesi öğretim üyelerince yürütülen araştırmaların bilime ve topluma etkisinin bir diğer göstergesi de bu projelerin TÜBİTAK, Avrupa Birliği, kamu kuruluşları ve yerli veya yabancı özel şirketler gibi dış paydaşlardan sağladığı finansal desteklerdir. Öğretim üyelerinin yönettiği ve rol aldığı bilimsel projeler, 2005 – 2021 yılları arasında TÜBİTAK (805 adet), kamu ve özel şirket (459 adet) ve Avrupa Birliği (120 adet) programları kapsamında 1,1 milyar TL’ye yaklaşan bir bütçeyle desteklenmiştir. Ayrıca, Avrupa Araştırma Konseyi’nden (European Research Council – ERC) araştırma desteği kazanmayı başaran 10 Bilkent öğretim üyesi bulunmaktadır.

 

Derslikler, Laboratuvarlar, Stüdyolar

Bilkent Üniversitesi’nde derslerin çoğu, öğrencilerin aktif katılımı için tasarlanmış dersliklerde işlenir. Üniversitede çok çeşitli uygulama çalışmalarının gerçekleştirildiği tam donanımlı eğitim laboratuvarları ve stüdyolar da yer almaktadır. Mühendislik ve Fen fakültelerindeki laboratuvarlar elektronik, nanoteknoloji, optik, fotonik, sinyal işleme, anten ve mikrodalgalar, esnek üretim sistemleri, ısı ve akışkanlar, mekanik ve malzeme, ileri araştırmalar, kuantum mekaniği ve deneysel fizik gibi alanlardadır. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde dijital medya, fotoğraf, video, yapı teknolojisi, malzeme ve üretim laboratuvarları, tasarım stüdyoları, resim, heykel, seramik, özgün baskı ve desen atölyeleri vardır. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde elektro akustik müzik laboratuvarı bulunmaktadır. Eş zamanlı çeviri laboratuvarları ise İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin hizmetindedir.

 

Kütüphane

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, Türkiye’nin en iyi akademik kütüphanesidir. Koleksiyonunda yer alan 514.680 basılı kitap, 930.377 elektronik kitap, 297 basılı dergi, 84.568 elektronik dergi ve 234 veri tabanıyla üniversitenin Merkez ve Doğu kampüslerinde hizmet vermektedir. Bilkent, YÖK’ün hazırladığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 raporuna göre 15,2 milyon TL ile kütüphane harcamalarına en çok bütçe ayıran üniversitedir.

Bilkent öğrencileri kütüphanenin doğal üyeleridir. Bilkent Üniversitesi kütüphanesinde açık raf sistemi uygulanmaktadır. Öğrenciler kitap, dergi ve diğer kaynaklardan kütüphane içerisinde yararlanabildiği gibi, belirli süreler için bunları ödünç de alabilmektedir. Kütüphanede bireysel ve gruplar hâlinde rahatça çalışabilecekleri alanlara sahip olan öğrenciler, araştırmalarında doğru ve güvenilir bilgiye erişme konusunda kütüphanenin deneyimli personelinden de destek alabilmektedir.

Kütüphanede sanat konulu kitap, dergi ve referans kaynaklarına sahip Sanat Odası’nın yanı sıra sesli ve görüntülü dijital kaynaklar içeren bir Multimedya Odası ve farklı dillerde yayınların yer aldığı Gazete ve Dergi Okuma salonu da bulunmaktadır. Sanat Galerisi ise sergi, mini konser, dans gösterisi ve söyleşi gibi kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Merkez Kampüs Kütüphanesi hafta içi 08:30 – 23:30, hafta sonu 09:00 – 23:30 saatleri arasında açıktır. Doğu Kampüs Kütüphanesi’nin çalışma saatleri ise hafta içi 08:30 – 17:00’dir.