Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Fakülte Hakkında Sıkça Sorulanlar

Öğrencilerini çağdaş tasarım, grafik ve sanat dallarında yetiştiren Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde dört yıllık lisans programlarının yanı sıra lisansüstü programlar da bulunmaktadır. Fakülte,

bölümlerinden oluşmaktadır.

Fakülte, Güzel Sanatlar (Resim) Bölümü’ne Ön Kayıt ve Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul etmektedir.

ÖSYS sınav sonuçlarına göre Merkezi Yerleştirme yoluyla öğrenci alan Grafik Tasarım (EA), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA), İletişim ve Tasarım (SÖZ), Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (SAY) ile Mimarlık (SAY) bölümlerinden birine girebilmek için ise ÖSYS Tercih Formu’nun işaretlenmesi gerekmektedir.

Güzel Sanatlar Bölümü

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, sanatın yaşamla iç içe büyüyen bir estetik dil olduğu düşüncesinden yola çıkmaktadır. Bu bölümün öğrencileri, sanatı hayat ve insana dair tüm ifade biçimlerine yansıtabilecek niteliktedir.

Güzel Sanatlar Bölümü öğrencileri; resim, heykel, mozaik, seramik, özgün baskı (serigrafi, gravür, litografi), enstelasyon ve desen atölyeleriyle, fotoğraf ve video laboratuvarlarıyla yaratıcılıklarına yön verebilecekleri her olanağa sahiptir.

Bölümde uygulanan Kavram Atölyeleri Modeli’nde fark yaratacak sanatçılar yetişmektedir. Sanatın çok katmanlı bir yapı olduğu yaklaşımından hareket eden kavram atölyeleri, öğrencilerin resim, heykel ve seramiğin yanında doğa, toplum, felsefe ve sanat tarihi gibi başlıklardan da yararlanmasına yöneliktir. Öğrenciler, kuram ve uygulamanın kesiştiği bu anlayış ışığında sanatı düşünsel, görsel ve üretimsel bütünlükte değerlendirebilmektedir.

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nin zengin kitap, dergi, referans kaynakları ve Türk Plastik Sanatlar Arşivi’nin bulunduğu Sanat Odası, bölüm öğrencilerini sanatın geçmişten bugüne uzanan yansımalarıyla tanıştırır. Atölye çalışmaları yapmak ve seminerler vermek üzere dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçılar ve akademisyenler ise öğrencilerin bireysel ve entelektüel gelişiminde önemli rol oynamaktadır.

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, sanat adına atılan her adımı teorik, pratik ve eleştirel temellerle destekleyen eğitim sistemi, deneyimli öğretim kadrosu ve başarılı mezunlarıyla alanında öncü bir konumdadır.

Güzel Sanatlar bölümü  özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul etmektedir.

Grafik Tasarım Bölümü

Grafik tasarım, görüntü ve metin yoluyla iletişim olanakları geliştirilen bir disiplindir. Bu dinamik alan, reklamcılıktan televizyon yayıncılığına, basından internete kadar birçok işkoluna etki eder. Grafik tasarımcılar, son yıllarda köklü değişimlere sahne olan reklam ve iletişim sektörleri başta olmak üzere görsel dünyanın her boyutunda stratejik roller üstlenmektedir.

Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü, profesyonel çekim yapılabilen fotoğraf ve video laboratuvarları, gelişmiş bilgisayar altyapısı ve bilgisayar destekli animasyon üretimi olanaklarıyla çekici bir sanat platformudur. Grafik Tasarım Bölümü’nde öğrenciler, yaratıcılıklarını ilerletecek ve tasarım dünyasına yön vermelerini sağlayacak dersler alırlar. Mesleklerini yeni teknolojilerle donanmış laboratuvar ve stüdyolarda tanır; temel tasarım, multimedya ve internet sitesi tasarımı uygulamaları gerçekleştirirler. Sanat, felsefe ve kültür içerikli kuramsal derslerin de katkısıyla bilgilerini birçok disipline yayabilecekleri bir birikime sahip olurlar.

Grafik tasarım; internet sitelerinden gazete ve dergilere, afişlerden yönlendirme sistemlerine, ambalaj yaratımından film jeneriklerine kadar, insanın, sanatın ve teknolojinin olduğu her yerdedir. Grafik Tasarım Bölümü’nün mezunları, reklam ve grafik ajanslarında, görsel ve yazılı medyada başarıyla görev yapmaktadır. Kariyerlerini kendi kurdukları tasarım şirketlerinde sürdüren mezunlar da bulunmaktadır.

Mezunların çalıştıkları kuruluşlara DWT Mandalina, Frög, Grey, Hürriyet, Kanal B, Manajans/JWT, Plato Film, Rafineri, Sony Pictures Imageworks, TBWA ve Young & Rubicam örnek gösterilebilir. ABD’den Pratt Institute, California College of the Arts, School of the Art Institute of Chicago, School of Visual Arts, Almanya’dan Academy of Media Arts Cologne, FH Münster, Çek Cumhuriyeti’nden FAMU, İspanya’dan International University of Southern Europe ve İtalya’dan Florence Design Academy ise lisansüstü eğitime yönelenlerin tercih ettiği yükseköğretim kurumlarındandır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, her kullanıcıya ve gereksinime uygun iç mekanlar tasarlayabilen bireyler yetiştirir. Eğitim programının öncelikli hedefi, öğrencilerin yaratıcı ve özgün tasarımlara imza atmasıdır. Dersler, en kaliteli ekipman, teknoloji ve arşiv olanaklarıyla desteklenir; içeriklerine göre sınıflarda, stüdyolarda veya bilgisayar laboratuvarlarında işlenir.

Öğrenciler, kuramsal çalışmalar ve stüdyo uygulamalarıyla bu mesleğin sanata, tekniğe, çevreye ve insana ilişkin her yönünü kavramaktadır. Kuramsal dersler öğrencilere teknik bilgiler aktarırken, kültür, sanat ve tarih alanlarında gelişmelerini de amaçlar. Tasarım becerisinin kazanıldığı stüdyo dersleri eğitim sisteminin belkemiğidir. Öğrenciler, o güne kadar getirdikleri bilgilerin sentezini stüdyolarda yaparlar; geliştirdikleri projeleri öğretim elemanları ve tasarım profesyonellerinin katıldığı jürilere sunarlar. İnsanmekan ilişkisindeki fiziksel, çevresel, sosyal ve psikolojik etkenlerin incelendiği dersler ise öğrencilerin mesleğe bakışını olgunlaştırır. Uygulama odaklı dersler ve stajlar da iş dünyasına profesyonel bir hazırlıktır.

Öğrencilerin çeşitli konulardaki tasarım yarışmalarına katılmaları bölüm tarafından ayrıca desteklenir. Öğrenci projelerinin hem üniversite bünyesindeki sergilerde hem de eğitim, kültür ve endüstri kurumlarının düzenlediği etkinliklerde yer almasına önem verilir.

Bu bölümün mezunları, mekanların yaşam kalitesini yükseltebilen, insanların estetik ve konfor algısını üst düzeye taşıyabilen iç mimar ve tasarımcılardır; bu nitelikleriyle iç mimarlık, tasarım ve mimarlık bürolarının, kamu kurumlarının, inşaat ve yapı endüstrisinin çalışmak istediği kişilerdir. Sektöre kendi ofislerini açarak adım atan mezunlar olduğu gibi, Türkiye ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarına devam edenler de vardır.

İletişim ve Tasarım Bölümü

Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü, 21. yüzyılın görsel medya profesyonellerini yetiştirmektedir.

Çağımız endüstrilerinin iletişim stratejileri, bilgiyi görsellik aracılığıyla paylaşır ve tasarımla şekillendirir. Bu anlayış, sanat altyapısı yanında yoğun teknoloji pratiğini de ön plana çıkarmaktadır. İletişim ve Tasarım Bölümü, tasarım dili ile estetiğin, teknolojik uygulamalar ile yaratıcılığın bütünleştiği bir akademik yapıdır.

Bir düşünceyi, bir hizmeti veya bir ürünü hayata geçirmek kadar, onu tanıtabilmek de önemlidir. Bölüm öğrencileri, bu düşünceye paralel olarak, tasarım diliyle yeni iletişim kanalları ve görsel anlatım biçimleri yaratacakları bir eğitim alırlar. Fikirlerini görsel mesajlara dönüştürecekleri altyapıyı kazanır, hem toplum ve medya hem de şirketler ve hedef kitleleri arasında iletişim köprüleri kurarlar. Görsel ve kitle iletişim teknolojilerinin toplumsal gelişimdeki rolü, programda sosyal içerikli derslerin de yer almasının temel nedenidir. Bu derslerin kapsamı popüler kültürden etik değerlere, sosyolojiden görsel çözümlemeye uzanan bir çeşitlilik gösterir. Film yapımı, reklamcılık, yeni medya, halkla ilişkiler ve iletişim çalışmaları, bölümün uzmanlaşma olanağı sunduğu başlıca alanlardır.

Uluslararası standartlardaki dijital medya, fotoğraf, televizyon, film prodüksiyon stüdyoları ve bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirilen çalışmalar, öğrencilerin teknik becerilerini üst düzeye taşımaktadır.

İletişim ve Tasarım Bölümü, kültür ve sanat faaliyetlerine katkılarıyla da tanınmaktadır. Bölüm öncülüğünde kurulan Bilkent Medyanın Geleceği İnisiyatifi, medya alanındaki gelişmelere dair uluslararası konferanslar, atölye çalışmaları ve eğitimler düzenleyerek farklı disiplinlerden öğrencileri profesyonellerle bir araya getirmektedir. Bölümün bugüne dek 9 kez gerçekleştirdiği PASO Uluslararası Öğrenci Filmleri ve Dijital Medya Festivali ise Türkiye’den ve daha birçok ülkeden öğrencilerin katılımıyla sanata küresel bir boyut katmıştır.

Adidas, Anadolu Ajansı, Borusan Holding, Doğan Yayın Holding, Filmpark, Knauf, McKinsey & Company, Meteksan Savunma, MTV, Petrol Ofisi, Procter & Gamble, Republica, Show TV ve UniMediaWorks, mezunların çalıştığı kuruluşlara örnektir. ABD’den Columbia Üniversitesi ve New York Film Akademisi, Almanya’dan Anhalt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti’nden FAMU, İngiltere’den Kingston Üniversitesi, İsveç’ten Stockholm Üniversitesi ve Polonya’dan Lodz Film Okulu ise lisansüstü öğrenim görenlerin tercihlerindendir.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü

 

Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye’de kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığını birlikte ele alan, kentsel tasarım eğitimini lisans düzeyinde ve bir tasarım fakültesi çatısı altında veren ilk peyzaj mimarlığı bölümüdür.

Kentsel tasarım; kültürel ve doğal miras, yapılı çevreler ve birey-toplum-kent etkileşimini toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla ele alarak daha yaşanabilir şehirler ve mekanlar oluşturmayı hedefler. Peyzaj mimarlığı ise bireylerin ve toplumun sağlığı ve güvenliği için çevrenin bilimsel ve estetik ilkelerle planlanmasını, tasarımını ve yönetimini kapsar; doğal ve ekolojik varlıkları bu eylemin önemli bir parçası olarak görür. Bölüm öğrencileri, bu iki mesleğin özelliklerini şehir planlama, mimarlık, tasarım ve peyzaj mimarlığı gibi farklı alanlardan gelen akademisyenlerden öğrenir. Çevrenin bir bütün olduğundan yola çıkan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, bir yandan bu iki dalın ortak noktalarını birleştiren, diğer yandan tasarım, mimarlık ve planlama alanlarını buluşturan bir öğretim felsefesi benimser.

Bölümün disiplinlerarası eğitim programı, birbirini izleyen tasarım stüdyolarının yanı sıra bu pratiği destekleyen kuramsal ve teknik dersler içerir. Kent tarihi ve peyzaj, çevre ve insan, gösterim ve uygulama teknikleri, bilgisayar destekli tasarım ve bitki bilgisi, öğrencilerin görsel, teknik ve kavramsal altyapılarını güçlendiren derslerdir. Bölüm öğrencileri, bu iki mesleğin uygulamaya yönelik özelliklerini yaz stajları ve proje gezileriyle geliştirerek mezuniyet öncesi zengin bir deneyim sahibi olur.

Öğrenciler, tasarım stüdyoları ve proje derslerindeki ortak çalışmalar ve jürilerde Bilkent ve farklı üniversitelerden öğretim elemanlarına, yerel yönetimlerden ve sektörden profesyonellere projelerini sunar. Bu tecrübe, öğrencilerin mezuniyet sonrasında şehir hayatını yakından ilgilendiren birçok alanda yaratıcı ve uygulanabilir çözümler üretebilmesine zemin hazırlar.

Tüm dünyayı etkileyen kentleşme süreçleriyle birlikte şehirler ayrıntılı planlama ve tasarım aşamalarından geçmektedir. Bu hareketlilik, kentsel tasarımcılar ve peyzaj mimarlarına stratejik bir konum kazandırmış, kentlerin disiplinlerarası ekiplere duyduğu ihtiyacı artırmıştır. Böyle ekiplere liderlik edebilecek bir donanımla diploma alan bölüm mezunları, Türkiye ve yurt dışındaki lisansüstü programlarda, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı ofislerinde, yerel yönetimlerde ve resmi kurumlarda öncelikle tercih edilmektedir.

Mimarlık Bölümü

Mimarlık, sanat ve teknolojinin iç içe olduğu bir meslektir. Çevremizdeki her türlü yapıya mimarlar hayat verir. Yaşantımızla bütünleşmiş konut, okul, hastane, otel, spor tesisi, iş ve alışveriş merkezi gibi mekanlar mimarların eseridir.

Mimarlığın temelini oluşturan mekan tasarlama ve inşa etme eylemleri, insanların yerleşik yaşam düzenine geçtikleri ilk çağlara dek uzanır. Mimarlık, anıtların ve kamu yapılarının öne çıktığı Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında ilk kez bir meslek olarak varlığını ortaya koymuştur. M.Ö. 1. yüzyılda yazıldığı düşünülen ilk bilimsel mimari inceleme, bir mimari yapının kullanışlı, estetik ve sağlam olması gerektiğini savunan Roma dönemi mimarı Vitruvius’a aittir. Mimarlık kültürü, tarihin her döneminde sanata yön vermiştir; çağları biçimlendiren akımlar yaratmıştır. Günümüzün mimari tasarımları da gelecek nesiller için 21. yüzyılın simgeleri olacaktır.

Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü, mimarlık mesleğini dünyanın her yerinde uygulayabilecek mezunlar vermeyi hedefler. Eğitim programının merkezinde tasarım stüdyoları yer alır. Birinci sınıfta başlayan stüdyo deneyimi, hem bireysel projelere hem takım çalışmasına yönelik zevkli bir öğrenme süreci sağlar.

Birinci yıl stüdyoları, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin diğer bölümleriyle işbirliği içinde yürütülmektedir. İkinci sınıf stüdyoları, küçük ölçekli mekan projelerinden başlayıp kentsel bağlamda ele alınan projelere uzanan geniş bir yelpazede öğrencileri mimari tasarım kavramları ve prensipleriyle tanıştırır. Üçüncü ve dördüncü sınıf stüdyoları ise öğrencilerin alanlarındaki farklı konularda uzmanlaşmasını amaçlar. Bölümün eğitim programında matematik, fizik, sanat ve kültür içerikli dersler de bulunmaktadır. Enerji verimliliği, çevre duyarlılığı, tarihsel yapıların korunması ve disiplinlerarası işbirliği, programda vurgulanan diğer önemli konulardır. Öğrenciler, gelecekteki kariyerlerine ofis ve saha stajlarıyla da hazırlanmaktadır.

Bu bölümün öğrencileri yurt içi ve yurt dışındaki mimarlık ofislerinde, kamu kurumlarının ilgili birimlerinde veya kendi kuracakları bürolarda çalışabilecek bir altyapıyla diploma almaktadır. Her geçen gün gelişen inşaat sektörü de genç mimarlara geniş iş alanları yaratmaktadır. Lisansüstü eğitimi tercih eden mezunlar ise dünyanın önde gelen üniversitelerine yönelmektedir.