İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi,

bölümlerinden oluşmaktadır.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Edebiyat ve kültür, geçmişten günümüze ülkelerin gelişim süreçlerine yön veren olgulardandır. Eğitim felsefesini bu düşünce üzerine inşa eden Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilerin Amerikan edebiyatını, kültürünü ve tarihini farklı açılardan yorumlayabilmelerini hedefler. Öğrenciler, bu sistem içerisinde başka toplumların edebiyatlarını değerlendirebilecekleri kavrayış düzeyine de ulaşır.

Bölümün eğitim çerçevesi akıcı bir İngilizce, ayrıntılı okuma, metin çözümleme ve yazılı-sözlü anlatım becerileri kazandıran derslerden oluşur. Mezuniyet sonrasında yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden mezunların yanı sıra bir üniversitede pedagojik formasyon eğitimi alarak Türkiye’deki özel okullar ile çeşitli üniversitelerde İngilizce öğretmenliği yapanlar ve eğitim danışmanlığı firmalarında, medyada, reklam ajanslarında, uluslararası şirketlerde çalışanlar da bulunmaktadır.

ABD Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, BM Kalkınma Programı, Bloomberg HT, Doğuş Grubu, Dünya Enerji Konseyi, Elliott Mann, ETS Global, Koç Holding, Language Center International, Novartis, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Tchibo, THY ve Türk Amerikan Derneği, mezunların görev yaptığı kuruluşlar arasında yer almaktadır. Antalya Bilim, İstanbul Bilgi, İzmir Ekonomi, Kadir Has, TED ve Yaşar üniversiteleri de öğretim kadrolarında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü mezunlarına yer veren yükseköğretim kurumlarındandır.

Lisansüstü eğitime yönelen mezunların tercihleri ise Amsterdam, Brandeis, Georgetown, Georgia, Göttingen, Harvard, Heidelberg, Graduate Institute Geneva, New Hampshire, New York, Northampton, Nottingham, Portland State, South Carolina Technical College, SUNY Binghamton, Tübingen, University College London ve Western gibi üniversitelerdir.

Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji, insanlığın tarihine ve kültürel geçmişine ışık tutan, bulgularıyla çağları günümüze bağlayan bir bilim dalıdır.

Arkeoloji Bölümü’nün lisans programı; öğrencilerin arkeoloji, Eski Çağ tarihi, Eski ve Orta Çağ sanatı ile mimarisi üzerine çok yönlü bir eğitim almasını amaçlar. Programın bu çerçevedeki ana ilgi alanı Türkiye ve komşularıdır. Derslerde Dünya ve Avrupa prehistoryası ile Mezoamerika uygarlıklarıyla da tanışan öğrenciler, bu kapsamlı sistemde hem akademik hem pratik bilgilerle iç içe okurlar. Arkeolojik çizim ve planlama derslerinde kazılar ve yüzey araştırmaları için kendilerini geliştirir, arkeolojik ören yeri ve müze gezileriyle de bu altyapıyı pekiştirirler. Yaz aylarında Bilkent veya başka kurumlar tarafından desteklenen araştırma ve kazı projelerine katılabilir, müzeler ve benzeri kültür kuruluşlarında staj yapabilirler.

Arkeoloji Bölümü mezunları, kariyer rotalarını akademik ve profesyonel seçeneklere göre çizmektedir. Lisansüstü eğitime devam edenler ABD’de New York, Brown, Michigan, İngiltere’de Cambridge ve Hollanda’da Groningen gibi üniversitelerle birlikte Türkiye’deki çeşitli üniversiteleri tercih etmektedir. University College London, Texas A&M, ODTÜ, İTÜ, Akdeniz ve Ege gibi üniversiteler ise mezunların öğretim elemanı olarak görev yaptığı yükseköğretim kurumlarına örnektir.

Kariyerlerine müzeler ve araştırma merkezlerinde devam eden mezunlar ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Nevşehir ve Burdur müzeleri, Sabancı Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi ve Allard Pierson Müzesi gibi saygın kurumların kadrolarında yer almaktadır.

Felsefe Bölümü

Felsefe, doğru düşünme sanatıdır. Günümüzde ekonomi, siyaset, toplumsal dengeler, teknoloji, çevre ve iklim koşulları birçok değişime sahne olmaktadır ve bu değişimler birtakım problemler de getirmektedir. Felsefe mezunları, bu problemlerin çözüm aşamalarında düşünsel birikim ve yetileriyle anahtar rol oynar.

Bilgisayarların düşünebilmesi, hissedebilmesi mümkün müdür? Hissedebilen bilgisayarlar üretebilirsek onlara karşı ahlaki sorumluluklarımız olur mu? Yapay zekâ özgür irade sahibi olabilir mi? Peki bizim özgür irademiz var mı? Beynimiz fizik kanunlarına uyduğundan ve bu kanunları değiştirmediğimizden dolayı özgür iradeye bir yanılsama diyebilir miyiz? Adalet nedir? İnsan haklarının temelinde neler yatıyor? Bilimin sınırları nelerdir? Tüm bu soruların içinde bilimsel yöntemlerle cevaplanabilecek olanlar var mı?

Felsefe Bölümü’nde bunlar gibi birçok temel felsefi sorun ele alınmaktadır. Felsefe Bölümü öğrencileri, benzer sorular ışığında geçmiş ve güncel felsefi kuramları ve tartışma modellerini inceleyerek kapsamlı bir düşünsel altyapı inşa ederler. Çok boyutlu bir sorgulama alışkanlığı elde eder ve özgün yaklaşımlar geliştirebilirler.

Felsefe Bölümü mezunları, çoğunlukla akademik kariyere yönelmektedir. Mezunların önemli bir kısmı lisansüstü çalışmalarını Brown, Cambridge, Columbia, Indiana, McGill, Oxford ve Washington gibi dünyanın seçkin üniversitelerinde sürdürmektedir. Birikimlerini medya, halkla ilişkiler, reklamcılık, yayıncılık ve eğitim sektörlerinde değerlendiren mezunlar da bulunmaktadır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yetkin bir İngilizce bilgisine sahip, İngiliz edebiyatı ve kültürüne hâkim, eleştirel okuma ve yaratıcı düşünme yetenekleri üst düzeyde öğrenciler yetişmektedir.

Öğrenciler, ilk yıldan itibaren dil dersleri ve çeşitli dönemlere ait eser örneklerinin yanı sıra mitoloji, tarih, tiyatro gibi edebiyatın köklerine ışık tutan konularla keyifli bir öğrenim süreci geçirirler. Alan bilgileri ve sözlü-yazılı ifade becerileriyle fark yaratan kişiler olarak diploma alır, günümüzün en geçerli dili İngilizceye olan hâkimiyetleri ile edebiyatın entelektüel katkısını bütünleştirirler.

Mezunların bir bölümü eğitim, çevirmenlik, turizm, medya, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında çalışmakta, bir kısmı ise lisansüstü eğitim seçeneklerine yönelmektedir. Mezunların görev aldığı yerli ve uluslararası kurumlara Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Booking.com, Borusan, Cadbury, Deulcom International, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, GfK, Macmillan Education, Mattel, Mönsch, Philip Morris International, Ritz-Carlton, Reckitt Benckiser, TED Ankara Koleji, THY ve UNICEF örnek gösterilebilir.

Öğretim kadrolarında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarına yer veren yükseköğretim kurumlarına arasında Acıbadem, Ankara, Antalya Bilim, Bahçeşehir, Başkent, Beykent, Doğuş, Galatasaray, İstanbul Bilgi, İstanbul Kültür, Koç, ODTÜ, Özyeğin, Sabancı ve TOBB ETÜ üniversiteleri bulunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programlarına devam edenlerin tercihleri ise İngiltere’den Birmingham, Cambridge, East Anglia, King’s College London, Westminster, İskoçya’dan Edinburgh, İsviçre’den Zürih, İspanya’dan Autònoma de Barcelona, Fransa’dan Rennes, Almanya’dan Freiburg, Goethe ve ABD’den Arizona State gibi üniversitelerdir.

İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, uluslararası ve kültürlerarası iletişimin merkezinde yer alması nedeniyle pek çok işkolunda özellikle ihtiyaç duyulan bir meslektir.

Bilkent Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, birçok benzer bölümden farklı olarak, üç dilde (İngilizce – Fransızca – Türkçe) sözlü çeviri, konferans çevirmenliği ve yazılı çevirmenlik eğitimi vermektedir. Öğrenciler, lisans programı boyunca hem İngilizce hem Fransızca yazılı ve sözlü çeviri becerileri kazanır. Çeviri dersleri; Avrupa Birliği metinleri, ekonomi, hukuk, mühendislik, tıp, sosyal bilimler, edebiyat ve resmi belge çevirileri gibi başlıklara yayılmaktadır. Bilgisayar destekli çeviri, dublaj, diksiyon ve film çevirilerinin yanı sıra tüm bu alanlarda fayda sağlayacak metin özetleme ve not alma teknikleri de program kapsamındandır.

Öğrenciler, deneyimli akademisyenlerin yanı sıra profesyonel çevirmenler ve yurt dışından gelen uzmanlardan da dersler alırlar. Üçüncü yılın sonundaki dil ve yetenek sınavı sonuçlarına göre sözlü çevirmen adayı olur, sözlü çeviri ve konferans çevirmenliği çalışmalarını ise eş zamanlı çeviri laboratuvarında sürdürürler.

İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencileri, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından 2010’dan bu yana düzenlenen Genç Çevirmenler Yarışması’nda 13 kez ödül kazanmıştır.

Avrupa Birliği projelerinde, büyükelçiliklerde, basın kuruluşlarında, ulusal ve uluslararası şirketlerde çevirmen olarak çalışan mezunların yanı sıra üniversitelerin öğretim kadrolarında görev yapanlar da bulunmaktadır. Bazı mezunlar ise kendi çeviri bürolarını açmayı tercih etmektedir. Başta mütercim-tercümanlık olmak üzere ilgili dallarda yüksek lisans ve doktora yapanlar da vardır.