İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı

Bilkent Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrenciler, üniversitenin iki aşamalı İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na (PAE – Proficiency in Academic English Exam) girer.

1. Aşama Sınavı, çoktan seçmeli 200 sorudan oluşur; dilbilgisi ve kelime bilgisini ölçer.

2. Aşama Sınavı ise 2 bölümdür:

– Bölüm A

  • Okuma: Çoktan seçmeli 35 soru
  • Dinleme: Çoktan seçmeli 30 soru
  • Dilbilgisi: Çoktan seçmeli 15 soru ve
  • Kelime: Çoktan seçmeli 20 soru’dan oluşmaktadır.

– Bölüm B

  • Yazma: 1 paragraf ve 1 kompozisyon yazmayı gerektiren iki içerik
  • Konuşma: Yaklaşık 6 dakikalık soru-cevap içeriği olan iki kısımdan oluşmaktadır.

Sınavların soru örneklerine, örnek alıştırma sınavına ve açıklamalarına şuradan ulaşabilirsiniz: