Yenilikçi Derslerden Örnekler

Bilkent Üniversitesi’nde her yıl mühendislikten fen bilimlerine, sosyal bilimlerden mimarlığa uzanan geniş bir çerçevede yaklaşık 3.000 farklı ders verilmektedir. Eğitim programlarında yenilikçi ve disiplinlerarası nitelikleriyle öne çıkan, bireysel araştırmaya, takım çalışmasına veya girişimciliğe özel önem veren birçok ders bulunmaktadır. Bu derslerde öğrenciler hem akademik ve toplumsal yaşama hem de gelecekteki kariyerlerine en iyi şekilde hazırlanmaktadır.

 


Üniversite Hayatına Giriş: GE 100

ge100Üniversite Hayatına Giriş dersi, yeni öğrencilerin Bilkent Üniversitesi’ni kısa zamanda tanıdığı bir etkinlikler programıdır. Bu ders çerçevesinde öğrenciler, öncelikle üniversitenin olanaklarından nasıl yararlanacaklarını öğrenir ve zaman yönetimi, kişilerarası iletişim, verimli öğrenme yöntemleri gibi konularda seminerlere katılır. Bölüm tanıtımlarında sınıf arkadaşları ve öğretim elemanlarıyla tanışan öğrenciler, konserler, spor etkinlikleri, söyleşiler ve film gösterimleriyle kampüs hayatına keyifli bir başlangıç yapar.

İngilizce ve Kompozisyon: ENG 101-102 
İngilizce ve Kompozisyon derslerinde öğrenciler, akademik ve sosyal çevrelerde İngilizceyi etkin kullanmaları ve eleştirel düşünebilmelerine yönelik beceriler kazanırlar. Birinci sınıfın ilk yarıyılında çeşitli makaleler, kitap bölümleri, denemeler ve benzeri metinleri incelemeyi ve yorumlamayı, kendi savlarını yazıya aktarmayı öğrenirler. İkinci yarıyılın temelini ise kütüphane araştırmaları, kaynak bulma ve değerlendirme, rapor yazma ve sunum teknikleri oluşturur. Öğrencilerin İngilizce dilinde kendilerini sözlü ve yazılı olarak en iyi şekilde ifade edebilecekleri düzeye ulaştığı bu dersler, tüm bölümlerin müfredatlarında zorunlu ders olarak yer almaktadır.

Türkçe: TURK 101-102 
resim1Bilkent Üniversitesi’nde Türkçe dersleri, öğrencilerin düşüncelerini en özgün yoldan aktarabilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrenciler okudukları kitaplara, katıldıkları kültür-sanat etkinliklerine veya seçtikleri konulara dair görüşlerini bir internet günlüğü (blog) alanında paylaşmaktadır. Yaratıcı düşünme ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bu eğitim modelinde öğrenciler, çalışmalarını Türkçe Koordinatörlüğü’nün internet sitesi üzerinden okurla buluşturmaktadır. İki yarıyıla yayılan Türkçe dersleri, bütün lisans öğrencileri için zorunludur.

Üniversite Etkinlik Programı: GE 250-251 
Üniversite Etkinlik Programı, öğrencilerin sosyal etkinliklere katılarak puan topladığı ve bu puanları akademik yıl sonunda karne notuna dönüştürdüğü
bir derstir. Spor turnuvaları, tiyatro oyunları, film gösterimleri, müze ziyaretleri, sanat söyleşileri ve doğa yürüyüşleri, öğrencilerin katılabileceği
etkinliklere örnektir. Çoğunlukla öğrenci kulüpleri tarafından gerçekleştirilen bu etkinliklerin yanı sıra öğrenciler kendi etkinliklerini de
düzenleyebilmektedir.

Türkiye Tarihi: HIST 200 
tarihTürkiye Tarihi, bütün Bilkent öğrencilerinin alması gereken bir araştırma dersidir. Bu dersin öne çıkan özelliği, farklı bölümlerden öğrencilerin 5’er kişilik ekipler oluşturarak Türkiye tarihinde daha önce hiç araştırılmamış, internette veya basılı yayınlarda ve kitaplarda yer almayan bir konuyu ele almasıdır. Öğrenciler, bu doğrultuda özgün kaynaklara ve çoğunlukla sözlü tarih çalışmasına dayanarak hazırladıkları projelerle tarihe ışık tutmaktadır.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir jürinin değerlendirdiği bu çalışmalardan en başarılı bulunanlara bir törenle
ödüller verilmektedir. 2015-2016 akademik yılına ait 400’ü aşkın projeden ilk 3’e girenlere Miserocchi ve Kayaalp Ailelerinin Tarihi, Vatan ve
Hürriyet Cemiyeti’nin Kurucularından Dr. Mustafa Elvan Cantekin’in Hayatı, Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihinde Arzuhalcilik örnek gösterilebilir. 2010-2011 akademik yılından beri uygulanan bu aktif öğrenme modelinde bazı öğrenci projeleri bilimsel dergilerde de yer almıştır. Örneğin, geçtiğimiz yıllarda Jüri Özel Ödülü kazanan Fedailikten Kuvvacılığa Parti Pehlivan başlıklı araştırma Toplumsal Tarih dergisinde yayımlanmıştır.

Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler: HUM 111-112
Bu derste öğrenciler, insanlığın düşünce tarihinde önemli yer tutan yapıtların orijinal metinlerini inceleyerek edebiyatın ve felsefenin çağlara yayılan yansımalarıyla tanışırlar. Homeros’tan Hegel’e, Sofokles’ten Descartes’a, Platon’dan Machiavelli’ye, Shakespeare’den Rousseau’ya uzanan birçok düşünür ve yazarın tüm dünyayı etkilemiş eserlerini yorumlayabilecek birikime ulaşırlar. Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler dersi Fen, Mühendislik ve Hukuk fakültelerinin yanı sıra Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İletişim ve Tasarım, Mimarlık ve Psikoloji bölümlerinin eğitim programlarında yer almaktadır.


Yenilikçi Ürün Tasarlama ve Geliştirme: GE 401-402

resim3Yenilikçi Ürün Tasarlama ve Geliştirme, öğrencilerin teknolojik bir yenilik içeren ve piyasada satışa sunulabilecek nitelikte ürünler ortaya çıkardığı, çok yönlü bir derstir. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme, İktisat, Grafik Tasarım, İletişim ve Tasarım bölümlerinin son sınıf öğrencilerinin aldığı bu derste öğrenciler yenilikçi bir ürün yaratmak için öncelikle sanal bir şirket kurar. Bu çerçevede gerçek bir şirketin yapması gereken iş planı, pazar araştırması, finansman, bütçeleme, araştırma-geliştirme, kalite yönetimi ve prototip üretimi gibi birçok etkinlik gerçekleştiren öğrenciler, bir yandan da kurdukları şirketin logosunu, internet sitesini ve kurumsal kimliğini tasarlayarak iş dünyasındaki dinamikleri birebir tecrübe eder. Ayrıca öğrenciler, şirketlerini sanal bir borsaya kote ederek çeşitli pazarlama stratejileri ve ürün iyileştirmeleriyle hisselerinin değerini artırmaya çalışır. Bilkent Üniversitesi dersteki her takıma projelerinin gelişimi için maddi katkıda bulunmaktadır. Dersin bir diğer heyecan verici yönü ise öğrencilerin T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan, KOSGEB’den, araştırma kurumlarından, holdinglerden projeleri için finansal destek alabilmesi ve derste kurdukları şirketleri profesyonel hayata taşıyabilmesidir.

Disiplinlerüstü Proje Dersleri: GE 440 – 446
resim4İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinin son sınıf öğrencilerinin aldığı bu dersler Avrupa Birliği, kalkınma, küreselleşme, müzakere, Türkiye’de sosyal sorunlar, yeni açılımlar ve eleştirel yaklaşımlar başlıklarına yayılmaktadır. Öğrenciler, bu derslerde kendi belirledikleri bir konuya ilişkin projeler üretirler. Bunun için takımlar halinde çalışır, öğretim elemanları danışmanlığında geliştirdikleri çalışmalarını yarıyıl sonundaki panelde akademisyenlere ve sektör temsilcilerine sunarlar. Sunumlarda en başarılı bulunan projelere ödüller verilir. Dereceye giren çalışmaların temalarına Avrupa’da göçmen hareketliliği, kadınların gözünden çevrecilik, teknoparkların bilim dünyasına etkileri ve Türkiye’nin nükleer enerji politikaları örnek gösterilebilir.