Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Sanat Dalı Yetenek ve Seviye Sınavları Bilgileri

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin aşağıda belirtilen bölümlerine 2017 – 2018 Akademik Yılı’nda Lisans Hazırlık ve Lisans 1 sınıflarına SANAT DALI YETENEK ve SEVİYE SINAVLARI ile öğrenci alınacaktır.
MÜZİK BÖLÜMÜ PROGRAMLARI VE SANAT DALLARI

 • Teori-Kompozisyon Öğretim Programı
  • Teori-Kompozisyon Sanat Dalı
 • Enstrüman Öğretim Programı
  • Piyano Anasanat Dalı
  • Yaylı Sazlar Anasanat Dalları
   • Keman Sanat Dalı
   • Viyola Sanat Dalı
   • Viyolonsel Sanat Dalı
   • Kontrbas Sanat Dalı
  • Klasik Gitar Anasanat Dalı
  • Nefesli Sazlar Anasanat Dalları
   • Flüt Sanat Dalı
   • Obua Sanat Dalı
   • Klarnet Sanat Dalı
   • Fagot Sanat Dalı
   • Korno Sanat Dalı
   • Trompet Sanat Dalı
   • Trombon Sanat Dalı
   • Tuba Sanat Dalı
  • Vurma Sazlar Anasanat Dalı

TİYATRO BÖLÜMÜ PROGRAMLARI VE SANAT DALI

 • Oyunculuk Öğretim Programı

ADAY KAYIT TARİHLERİ:
Aday kayıtları, Fakültenin Müzik ve Tiyatro Bölümleri tarafından hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında, aşağıda belirtilen tarihlerde kabul edilecektir.

Müzik  : 29 Mayıs – 02 Haziran 2017
Tiyatro : 29 Mayıs – 02 Haziran 2017


BAŞVURU İÇİN GEREKEN YGS PUANLARI

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin bölümlerine, 2017 – 2018 Akademik yılında öğrenim görmek üzere önkayıtla başvuracak adayların 2017 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girmiş ve YGS puanlarından en az birinin 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 1. 2017 ÖSYM Sonuç Belgesi ve bir fotokopisi.
 2. Başvuru formu. (kayıtta fakülteden alınacak)
 3. Dört adet vesikalık fotoğraf, (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)
 4. Nüfus Cüzdanı’nın aslı ve bir fotokopisi, (TC. Kimlik No. belirtir şekilde)
 5. 120 TL kayıt ücreti. (Ödeme yalnız kredi kartıyla https://stars.bilkent.edu.tr/basvuru/ adresine yapılabilmektedir.)

Posta yolu ile başvuru yapılamaz.

SINAV TAKVİMLERİ
Yetenek ve Seviye sınavları Bölüm, Sanat Dalı ve Aşamalara göre aşağıda belirtilen tarihlerde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin Orta Kampüs’teki fakülte binasında (P Binası) yapılacaktır.

Müzik Bölümü

Ana Sanat Dalları Sınav Tarihi Saat Stüdyo
Yatay Geçiş 12 Haziran 2017 10:00 242
Teori-Kompozisyon Anasanat Dalı 12 Haziran 2017 10:00 251
Klasik Gitar Anasanat Dalı 12 Haziran 2017 15:00 242
Vurma Sazlar Anasanat Dalı 13 Haziran 2017 10:00 242
Nefesli Sazlar Anasanat Dalı 13 Haziran 2017 10:00 242
Yaylı Sazlar Anasanat Dalı 13 Haziran 2017 13:00 242
Piyano Anasanat Dalı 14 Haziran 2017 10:00 242
Komisyon Taktiri 15 Haziran 2017 10:00 242

Tiyatro Bölümü

Ana Sanat Dalları Sınav Tarihi Saat Stüdyo
Oyunculuk Anasanat Dalı 12,13,14,15 Haziran 2017 09:30 1. Kat Tiyatro Salonu

YETENEK ve SEVİYE SINAVLARI

Müzik Bölümü

2017-2018 Akademik Yılı kabul sınavları, tüm sanat dalları için yetenek ve/veya seviyenin sınanacağı bir sınav ile gerçekleştirilecektir.

Teori-Kompozisyon Sanat Dalı’na başvuran adaylardan ilgili sanat dalının lise mezuniyeti istenmez. Adayın başvurduğu sınıf ve sanat dalına yeterliği seviye sınavıyla tespit edilir. Başvurulacak sınıflar için kabul şartları ve gereken düzeyleri belirleyen repertuar örnekleri önkayıt tarihleri boyunca fakülteden alınabileceği gibi web sitemizden de incelenebilir. http://mssf.bilkent.edu.tr/ogrenci-alimlari/seviye-sinavi-programlari

Tüm sanat dallarında (seviyeleri başvurdukları sanat dalı ve devreye göre değerlendirilmek üzere), adaylar programlarını sunar.

Yetenek sınavında tüm sanat dallarına başvuran adaylara müzikal algı (kulak) sınavı uygular. Bu aşamada adaylardan melodik ve armonik olarak tekten çoğa, sesleri doğru algıladıklarını belli edecek şekilde söylemeleri istenir. İstenilen ritimleri tekrarlamaları beklenir. Kısa müzik örneklerini tekrarlamaları istenerek müzik hafızaları sınanır.

Başvurulan sanat dalı ve devreye göre genel müzikal formasyon (solfej, teori, müzik tarihi, armoni, form bilgisi vb.) düzeylerini saptamaya yönelik sorular sorulur, uygulamalar yaptırılabilir. Bilkent müzik bolumunde kulak eğitimi ve solfej konusunda kur sistemi uygulanmaktadır, öğrenciler kabul edildikleri takdirde bu kur sistemi içinde uygun oldukları seviyeye yerleştirilirler.

Teori-Kompozisyon sanat dalına başvuran adaylardan kişisel kompozisyonlarını yazılı olarak komisyona sunmaları ve piyanoda seslendirmeleri istenir. Adaylar eserlerinin kayıtlarını da sunabilirler. Adaylardan verilen kısa motifleri piyanoda geliştirmeleri istenebilir. Komisyon gerek gördüğünde adaylarla mülakat yapabilir.

Piyano, Yaylı Sazlar, Nefesli Sazlar, Klasik Gitar ve Vurma Sazlar sanat dallarına başvuran adayların lise mezuniyet düzeyinde eserler seslendirmeleri beklenir. Direk lisans programına kabul edilmek için uygun seviyeyi tam olarak karşılamayan adaylar müzik hazırlık programına kabul edilebilir ve hazırlık programını tamamlayan öğrenci eğitimine lisans düzeyinde devam eder.  Başvuracak adaylara, seviyelerini belirtmek amacıyla sunacakları programları, (sanat dallarına göre) teknik etüt, polifonik eser, sonat veya konçerto, romantik ve çağdaş dönem eserleri veya eşdeğer eserlerin örneklerinden oluşturmaları önerilir.

Tiyatro Bölümü

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı kabul sınavları, Oyunculuk Anasanat Dalına başvuran adaylarla üç aşamada gerçekleştirilecektir.  Sınavlar, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 1. Kat Tiyatro Sahnesi, 2. Kat Sahnesi ve 1. Kat Hareket Salonunda (oda no:106)  yapılacaktır. Öğrencilerin sınav saatinden en az 30 dk. önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların her bir aşama için sınava giriş günleri, başvuru numaralarına göre belirlenecek ve adaylara sınav öncesi ilan edilecektir. Yetenek ve Kabul sınavında başarılı olup kayıt yaptırmak isteyen aday öğrencilere verilecek burs oranları, sınavı takiben sınav başarıları temel alınarak belirlenecek ve kendilerine bildirilecektir.

OYUNCULUK SANAT DALI SINAV AŞAMALARI

1. AŞAMA: Adaylar, bir komedi ve bir dram/tragedya olmak üzere iki tirad hazırlayacaktır. Adaydan ayrıca bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilir. Adaya karakterin analizi  seçtiği eser, yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri ile ilgili sorular sorulabilir. Doğaçlama ve temrinler yaptırılabilir.

2. AŞAMA: Müzik kulağı, beden koordinasyonu ve ritm duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilir. Adaydan bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilir. Adaylara genel kültür ve mesleki formasyon düzeylerini saptamaya yönelik sorular sorulur. Adaylar ayrıca sınavda kendilerine jüri tarafından sınav günü verilecek bir kısa parçayı oynarlar.

3. AŞAMA: Jüri uygun gördüğü adayları 3. Aşama sınavına çağırır. Bu sınavda, diğer aşamalarda adaylardan istenilen konulardan gerekli görülenleri üzerinde tekrar durulur.

 

ERİŞİM
Adres:
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
06800 Bilkent, Ankara

E-posta: mssf@bilkent.edu.tr

Telefon:
Müzik: (312) 290 2273
Tiyatro: (312) 290 1620

Faks:
Müzik: (312) 266 4539
Tiyatro: (312) 266 4230

Detaylı bilgi için yukarıda belirtilen telefonlardan Bölüm Başkanlıkları ve Sanat Dalı Koordinatörlüklerine ulaşabilirsiniz.