Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Sanat Dalı Yetenek ve Seviye Sınavları Bilgileri

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin aşağıda belirtilen bölümlerine 2018 – 2019 Akademik Yılı’nda Lisans Hazırlık ve Lisans 1 sınıflarına SANAT DALI YETENEK ve SEVİYE SINAVLARI ile öğrenci alınacaktır.

MÜZİK BÖLÜMÜ PROGRAMLARI VE SANAT DALLARI

 • Teori-Kompozisyon Öğretim Programı
  • Teori-Kompozisyon Sanat Dalı
 • Enstrüman Öğretim Programı
  • Piyano Anasanat Dalı
  • Yaylı Çalgılar Anasanat Dalları
   • Keman Sanat Dalı
   • Viyola Sanat Dalı
   • Viyolonsel Sanat Dalı
   • Kontrbas Sanat Dalı
  • Klasik Gitar Anasanat Dalı
  • Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı
   • Flüt Sanat Dalı
   • Obua Sanat Dalı
   • Klarnet Sanat Dalı
   • Fagot Sanat Dalı
   • Korno Sanat Dalı
   • Trompet Sanat Dalı
   • Trombon Sanat Dalı
   • Tuba Sanat Dalı


TİYATRO BÖLÜMÜ PROGRAMLARI VE SANAT DALI

 • Oyunculuk Öğretim Programı

ADAY KAYIT TARİHLERİ:
Aday kayıtları, Fakültenin Müzik ve Tiyatro Bölümleri tarafından hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında, aşağıda belirtilen tarihlerde kabul edilecektir.

Müzik  : 28 Mayıs – 01 Haziran 2018

Tiyatro : 28 Mayıs – 01 Haziran 2018


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 1. Başvuru formu. (kayıtta fakülteden alınacak)
 2. İki adet vesikalık fotoğraf, (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdı)
 3. Nüfus Cüzdanı’nın aslı ve bir fotokopisi, (TC Kimlik No. belirtir şekilde)
 4. 250,00 TL kayıt ücreti. (Ödeme yalnız kredi kartıyla https://stars.bilkent.edu.tr/basvuru/ adresine yapılabilmektedir.)
 5. Teori-Kompozisyon Öğretim Programı’na başvuranlar için: Daha önce bestelenmiş en az iki adet eserin partisyonu. İsteğe bağlı olarak varsa aynı eserlerin ses kaydı.
 6. Enstrüman Öğretim Programı’na başvuranlar için: Sınavda seslendirecekleri program (Besteci adı, eser ismi, bölümleri ve süreler)

Posta yolu ile başvuru yapılamaz.


KESİN KAYIT  İÇİN  GEREKEN YKS / TYT PUANLARI
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin bölümlerine, 2018 – 2019 Akademik yılında öğrenim görmek üzere aday kayıtla başvuracak olanların sınav sonucuna göre kesin kayıt yaptırabilmeleri için 2018 yılı Yükseköğretim Kurum Sınavı’na (YKS) girmiş ve Temel Yeterlik Sınav Puanı’nın (TYT) en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

SINAV TAKVİMLERİ
Yetenek ve Seviye Sınavları, Bölüm, Sanat Dalı ve Aşamalara göre aşağıda belirtilen tarihlerde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin Orta Kampus’taki Fakülte binasında (P Binası) yapılacaktır.

 

Müzik Bölümü

Ana Sanat Dalları Sınav Tarihi Saat Stüdyo
Teori-Kompozisyon Anasanat Dalı 09 Haziran 2018 09:00 251
Klasik Gitar Anasanat Dalı 09 Haziran 2018 10:00 227
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı 09 Haziran 2018 10:00 242
Nefesli ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı 09 Haziran 2018 15:00 242
Piyano 11 Haziran 2018 10:00 242

Tiyatro Bölümü

Ana Sanat Dalları Sınav Tarihi Saat Stüdyo
Oyunculuk Anasanat Dalı 10, 11, 12,13, Haziran 2018 09:30 1. Kat Tiyatro Salonu


YETENEK ve SEVİYE SINAVLARI

Müzik Bölümü

2018-2019 Akademik Yılı kabul sınavları, tüm sanat dalları için yetenek ve/veya seviyenin sınanacağı bir sınav ile gerçekleştirilecektir.

Teori-Kompozisyon Sanat Dalı’na başvuran adaylardan ilgili sanat dalının lise mezuniyeti istenmez. Adayın başvurduğu sınıf ve sanat dalına yeterliği seviye sınavıyla tespit edilir. Başvurulacak sınıflar için kabul şartları ve gereken düzeyleri belirleyen repertuar örnekleri aday kayıt tarihleri boyunca fakülteden alınabileceği gibi internet sitemizden de incelenebilir. http://mssf.bilkent.edu.tr/ogrenci-alimlari/seviye-sinavi-programlari

Tüm sanat dallarında (seviyeleri başvurdukları sanat dalı ve devreye göre değerlendirilmek üzere), adayların sınavda seslendirecekleri programları aday kayıt esnasında yazılı olarak vermeleri ve sınavda da seslendirmeleri gerekmektedir.

Yetenek sınavında tüm sanat dallarına başvuran adaylara müzikal algı (kulak) sınavı uygular. Bu aşamada adaylardan melodik ve armonik olarak tekten çoğa, sesleri doğru algıladıklarını belli edecek şekilde söylemeleri istenir. İstenilen ritimleri tekrarlamaları beklenir. Kısa müzik örneklerini tekrarlamaları (Örneğin piyanoda çalınan ezgileri kendi sesleriyle şarkılamalar vb.) istenerek müzik hafızaları sınanır.

Başvurulan sanat dalı ve devreye göre genel müzikal formasyon (solfej, teori, müzik tarihi, armoni, form bilgisi vb.) düzeylerini saptamaya yönelik sorular sorulur, uygulamalar yaptırılabilir. Bilkent Müzik Bölümü’nde kulak eğitimi ve solfej konusunda kur sistemi uygulanmaktadır. Öğrenciler kabul edildikleri takdirde bu kur sistemi içinde uygun oldukları seviyeye yerleştirilirler.

Teori-Kompozisyon sanat dalına başvuran adayların daha önce bestelemiş oldukları eserlerin partisyonlarını ve isteğe bağlı olarak varsa aynı eserlerin ses kayıtlarını başvuru aşamasında teslim etmeleri gerekmektedir. Teori-Kompozisyon Sanat Dalı giriş sınavı için detaylı bilgi buradan elde edilebilir.

Piyano, Klasik Gitar, Yaylı Çalgılar, Nefesli ve Vurma Çalgılar sanat dallarına başvuran adayların lise mezuniyet düzeyinde eserler seslendirmeleri beklenir. Doğrudan lisans programına kabul edilmek için uygun seviyeyi tam olarak karşılamayan adaylar müzik hazırlık programına kabul edilebilir. Hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrenciler eğitimine lisans düzeyinde devam eder.  Başvuracak adaylara, seviyelerini belirtmek amacıyla sunacakları programları, (sanat dallarına göre) teknik etüt, polifonik ve/veya Barok eser, klasik sonat veya konçerto, romantik ve çağdaş dönem eserleri veya eşdeğer eserlerin örneklerinden oluşturmaları önerilir.

Tiyatro Bölümü

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı kabul sınavları, Oyunculuk Anasanat Dalına başvuran adaylarla üç aşamada gerçekleştirilecektir.  Sınavlar, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 1. Kat Tiyatro Sahnesi, 2. Kat Sahnesi ve 1. Kat Hareket Salonunda (oda no:106)  yapılacaktır. Öğrencilerin sınav saatinden en az 30 dk. önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların her bir aşama için sınava giriş günleri, başvuru numaralarına göre belirlenecek ve adaylara sınav öncesi ilan edilecektir. Yetenek ve Kabul sınavında başarılı olup kayıt yaptırmak isteyen aday öğrencilere verilecek burs oranları, sınavı takiben sınav başarıları temel alınarak belirlenecek ve kendilerine bildirilecektir.

OYUNCULUK SANAT DALI SINAV AŞAMALARI

1. AŞAMA: Adaylar, bir komedi ve bir dram/tragedya olmak üzere iki tirad hazırlayacaktır. Adaydan ayrıca bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilir. Adaya karakterin analizi  seçtiği eser, yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri ile ilgili sorular sorulabilir. Doğaçlama ve temrinler yaptırılabilir.

2. AŞAMA: Müzik kulağı, beden koordinasyonu ve ritm duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilir. Adaydan bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilir. Adaylara genel kültür ve mesleki formasyon düzeylerini saptamaya yönelik sorular sorulur. Adaylar ayrıca sınavda kendilerine jüri tarafından sınav günü verilecek bir kısa parçayı oynarlar.

3. AŞAMA: Jüri uygun gördüğü adayları 3. Aşama sınavına çağırır. Bu sınavda, diğer aşamalarda adaylardan istenilen konulardan gerekli görülenleri üzerinde tekrar durulur.

 

ERİŞİM
Adres:
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
06800 Bilkent, Ankara

E-posta: mssf@bilkent.edu.tr

Telefon:
Müzik: (312) 290 2273
Tiyatro: (312) 290 1620

Faks:
Müzik: (312) 266 4539
Tiyatro: (312) 266 4230

Detaylı bilgi için yukarıda belirtilen telefonlardan Bölüm Başkanlıkları ve Sanat Dalı Koordinatörlüklerine ulaşabilirsiniz.