Mühendislik Fakültesi

Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde

bölümleri yer almaktadır. Her dört bölümde de lisans, yüksek lisans ve doktora programları vardır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar mühendisleri, bilgi çağının temelini oluşturan mühendislik sistemlerinin tasarımı ve yapımı için yöntemler, yazılımlar ve ileri teknolojiler geliştirirler; üretimden savunmaya, tıptan eğitime kadar birçok alanda teknolojik atılımlara öncülük ederler.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde öğrenciler, kuramsal ve uygulamalı derslerde kazandıkları mühendislik altyapısını pozitif bilim ve yüksek teknoloji konularıyla güçlendirmektedir. Algoritmalar ve programlamaya giriş içerikli ilk yılı, ikinci sınıfın bilgisayar bilimi temelleri, bilgisayar sistemleri organizasyonu ve sayısal devre tasarımı odaklı dersleri izler. Üçüncü sınıfta yazılım mühendisliği, programlama dilleri, işletim sistemleri ve veri tabanı yönetimi gibi dersler gören öğrenciler, son yılda ise ilgi alanları doğrultusunda teknik dersler seçer ve yenilikçi bir tasarım projesi gerçekleştirirler. Tüm bu süreçlerde insani ve sosyal bilim dallarından dersler de alabilirler.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, öğretim üyelerinin yürüttüğü ve öğrencilerin de katıldığı araştırma çalışmalarıyla bilim literatürüne ve iş çevrelerine önemli katkılarda bulunmaktadır. Söz konusu araştırmalar; bilgisayar ağları, biyoenformatik, bilgisayarla görme, bulut bilişim, internette bilgi erişimi, veri güvenliği ve gizliliği, bilgisayar grafiği, makine öğrenmesi, paralel işleme, performans modellemesi ve analizi, veri madenciliği, veri tabanı sistemleri, yapay zekâ ve yazılım mühendisliği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bölüm, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı ve en saygın uluslararası dergilerde yapılan yayınlar açısından Türkiye ve dünyadaki bilgisayar mühendisliği bölümleri arasında üst sıralardadır.

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, dünya üniversitelerindeki mühendislik, bilişim, uygulamalı bilimler ve doğa bilimleri programlarının eğitim kalitesini değerlendiren ABD merkezli ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology) kuruluşu tarafından akredite edilmiştir.

Accenture, Alcatel-Lucent, Amazon, Arçelik, Apple, Aselsan, AT&T, Ayesaş, Doğuş Teknoloji, Facebook, Garanti Teknoloji, Google, Havelsan, HP, Huawei, IBM, Intel, Microsoft, OBSS, Oracle, Roketsan, Siemens, STM, TAI, Turkcell,TÜBİTAK,Vestel ve Vodafone, mezunların çalıştıkları kuruluşlara örnektir. Özellikle son yıllarda birçok mezunun kendi girişimlerini kurdukları da gözlenmektedir. Brown, California, Carnegie Mellon, Case Western Reserve, Columbia, Cornell, Illinois, Imperial College London, Maryland, MIT, North Carolina State, Ohio State, Purdue, Simon Fraser ve Stanford ise mezunların lisansüstü programlara devam ettiği üniversitelerdendir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik ve elektronik mühendisliğinin çalışma alanları, geleceğe yön veren teknolojilerin merkezindedir. Yeni nesil iletişim sistemleri, makine öğrenmesi, büyük veri analizi, bilişsel sinirbilim, modern savunma sistemleri, gezgin internet erişimi, hassas tıbbi görüntüleme ve uzaktan algılama sistemleri, elektrik ve elektronik mühendislerinin öncülük ettiği yüksek teknoloji uygulamalarındandır.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, bilimsel atmosferi ve teknolojik olanaklarıyla ileri düzeyde bir mühendislik eğitimi vermektedir. Öğrenciler, araştırmacı kimlikleriyle öne çıkan, modern mühendislik uygulamaları geliştirebilen mühendisler ve bilim insanları olarak yetişir.

Bölümün akademik kadrosu, yaptıkları bilimsel çalışmalar ve yurtdışı bağlantılarıyla, yazdıkları makaleler ve kitaplarla dünyaca tanınmaktadır. Öğretim üyelerince kurulan ve yönetilen Akustik ve Sualtı Teknolojileri, Nanoteknoloji, Spektrum Yönetimi ve Ulusal Manyetik Rezonans araştırma merkezlerinde ülkemizin birçok önemli projesi yürütülmektedir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, dünya üniversitelerindeki mühendislik, bilişim, uygulamalı bilimler ve doğa bilimleri programlarının eğitim kalitesini değerlendiren ABD merkezli ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology) kuruluşu tarafından akredite edilmiştir. Bölüm, en iyi uluslararası dergilerde yapılmış yayınlara ve öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına göre dünyadaki elektrik ve elektronik mühendisliği bölümleri arasında üst sıralardadır.

Lisansüstü eğitime yönelen mezunlar Caltech, Carnegie Mellon, Cornell, EPFL, Georgia Tech, Harvard, Imperial College London, Johns Hopkins, Maryland, MIT, Ohio State, Princeton, Stanford, UC Berkeley ve UCLA gibi prestijli üniversitelerde öğrenim görmektedir. Birikimlerini iş dünyasında değerlendirenler ise Hewlett-Packard, IBM, Intel, Microsoft, Nvidia, Philips, Schlumberger, Siemens,Texas Instruments, Aselsan, Havelsan, Karel, Meteksan Savunma, Roketsan,Turkcell ve Türk Telekom gibi lider şirketlerin kadrolarındadır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri mühendisliği; teknoloji, insan gücü, hammadde, bilgi, enerji ve para gibi kaynakları ürün ve hizmet üretimine dönüştüren sistemleri inceler. Endüstri mühendisleri, hemen her işkolunun temel değişkenleri olan bu sistemleri tasarlar, işletir ve yönetirler. Üretimden finansa, lojistikten bilişime, savunma teknolojilerinden danışmanlığa, sağlıktan telekomünikasyona uzanan birçok sektörde önemli görevler üstlenirler.

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, dünya üniversitelerindeki mühendislik, bilişim, uygulamalı bilimler ve doğa bilimleri programlarının eğitim kalitesini değerlendiren ABD merkezli ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology) kuruluşu tarafından akredite edilmiştir.

İleri imalat ve servis sistemleri tasarımı, bilgisayar destekli simülasyon, karar destek sistemleri, optimizasyon ve uygulamaları, tedarik zinciri yönetimi, lojistik ve dağıtım sistemleri tasarımı, çevre ve insani lojistik, olasılık temelli modeller ve uygulamalar, modern üretim yönetimi sistemleri, ileri üretim teknolojileri, sağlık sistemleri yönetimi, enerji sistemleri, finans ve işletme operasyonları yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma, bölümdeki eğitim ve araştırma etkinliklerinin temelini oluşturur. Öğretim üyeleri, bu alanlardaki bilimsel çalışmaları ve yayınlarıyla bilim dünyasında saygın bir konuma sahiptir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, profesyonel yaşama endüstri dinamiklerini yerinde keşfederek adım atmaktadır. Bölüm, bu kapsamda 25 yıldır yürüttüğü Üniversite – Sanayi İşbirliği çerçevesinde farklı sektörlerden 100 şirkette 450’ye yakın proje gerçekleştirmiştir. Projeler sonucunda ortaya çıkan ürün, yöntem ve hizmetler firmalara önemli ölçüde katma değer sağlamaktadır. Söz konusu çalışmalarda son sınıf öğrencileri proje ekipleri oluşturarak yüksek düzeyde sorumluluk almakta ve geniş bir mesleki deneyim edinir. Bölüm öğrencileri, hazırladıkları sistem tasarımı projeleriyle ulusal ve uluslararası birçok yarışmadan ödülle dönmüştür.

Accenture, Amazon, Bain & Company, BASF, Bosch, Danone, Deloitte, DuPont, Ericsson, Ford, Goldman Sachs, Google, Henkel, IBM, Johnson & Johnson, McKinsey & Company, Merrill Lynch, Microsoft, Oracle, PepsiCo, Pfizer, Procter & Gamble, Renault, Sanofi, Toyota, Unilever, Yahoo gibi uluslararası şirketler ve Beko, Koç Holding, Eczacıbaşı, Sabancı Holding, LC Waikiki, Turkcell, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Vestel, Ülker gibi ülkemizin dünyaya açılan kuruluşları Bilkentli endüstri mühendisleriyle çalışmaktadır. Carnegie Mellon, Chicago, Columbia, Cornell, Duke, EPFL, Florida, Georgia Tech, INSEAD, London Business School, Massachusetts Institute of Technology, Michigan, Northwestern, Princeton, UC Berkeley ve Stanford üniversiteleri ise lisansüstü programlara devam eden mezunların tercihlerindendir.

Makine Mühendisliği Bölümü

En köklü mühendislik dallarından biri olan makine mühendisliği, mekanik ve enerji dönüşüm sistemlerinin analizi, tasarımı ve üretimiyle odaklanır. Makine mühendisleri, savunma ve uzay teknolojilerinden tıbbi uygulamalar ve ulaşım sistemlerine kadar endüstrinin hemen her kolunda stratejik görevler üstlenmektedir.

Makine Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyelerinin araştırmaları termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, kontrol sistemleri, üretim, nanomekanik, dinamik sistemler, robotik ve hesaplamalı mekanik gibi mühendisliğin başlıca alanlarına yayılmaktadır. Lisans programı, bu alanların birbirleri ve diğer bilim dallarıyla bağlantılarına disiplinlerarası bir ölçekte yaklaşmaktadır.

Değişik disiplinlerle etkileşim, öğrencilerin makine mühendisliği prensiplerini farklı bilimsel ve teknolojik platformlara yansıtabilmesine olanak tanır. Eğitim programının nanoteknoloji, katı hâl kimyası ve moleküler biyolojiden başlıklar içermesi bu anlayışın bir sonucudur. Moleküler biyoloji dünyasında hücreleri dondurarak kanser tedavisi ve yumuşak dokuların korunmasında aşamalar kaydedilmektedir. Isı transferinin bu süreçteki işlevi, makine mühendisliğinin diğer bilimlerle bütünleşerek insanlığa sağladığı katkılardan sadece biridir. Bölümün eğitim görüşü, mühendisliğin bilim ve insanlık arasında bir bağ oluşturduğu düşüncesine de dayanır. Dersler, bu noktadan hareketle toplum ve etik içerikleriyle zenginleştirilmiştir.

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, dünya üniversitelerindeki mühendislik, bilişim, uygulamalı bilimler ve doğa bilimleri programlarının eğitim kalitesini değerlendiren ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology) kuruluşu tarafından akredite edilmiştir.

Makine mühendisliği, yaşamı etkileyen pek çok sektörde belirleyici rol oynar. Örneğin, kitle ulaşım araçları ve iklimlendirme sistemleri makine mühendislerinin tasarım ve üretim önderliğinde hayat bulur. Bölüm öğrencileri, bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri ileri mühendislik sistemlerine uygulayacakları bir altyapıyla diploma almaktadır. Mezunlar, çalıştıkları kurumların tasarım, araştırma-geliştirme, imalat ve planlama etkinliklerinde lider konumları hedeflemektedir. Akademik dünyaya yönelenler ise tanınmış üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarını tercih etmektedir.

Arçelik, Aselsan, Beko, Borusan, Bosch, FNSS, Ford Otosan, Google, MAN Türkiye, Mercedes-Benz, Meteksan Savunma, PepsiCo, Philip Morris International, Renault, Roketsan, Siemens, TAI, Türk Traktör, Vestel ve Yandex, mezunların görev yaptığı firmalara örnektir. Berlin, Boston, Danimarka Teknik, Eindhoven Teknik, Friderich Schiller, Groningen, Karlsruhe Teknoloji, KU Leuven, Lakehead, McGill, Miami, Milano Politeknik, MIT, Münih Teknik, Tallinn Teknoloji, Texas,Tilburg, UC Berkeley ve Vanderbilt üniversiteleri ise mezunların lisansüstü çalışmalarda bulunduğu yükseköğretim kurumlarındandır.