ÖSYS Kılavuz Koşul ve Açıklamaları

Eğitim Ücretleri:

 • Yıllık eğitim ücreti, 2017-2018 akademik yılında bütün bölüm ve programlar için 33.200 TL tutarındadır (%8 KDV dahil).
 • Kayıtlı olan öğrenciler için, eğitim ücretinde yapılan yıllık artışlar bir önceki yıla göre Tüketici Fiyatları Endeksi’ndeki (TÜFE) artış ile sınırlı tutulur.
 • Eğitim ücretinin yarısı (16.600 TL) güz yarıyılı ücreti olarak kesin kayıt sırasında ödenir. Diğer yarısı ise bahar yarıyılı ücreti olarak bahar yarıyılı ders kayıtlarından önce ödenir.
 • Yarıyıl eğitim ücretleri, anlaşmalı bankaların (Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası) onay vermesi koşuluyla, her biri 4.150 TL tutarında dört taksit olarak da ödenebilir; ayrıca 260 TL işlem ücreti alınır.
 • Bilkent Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilerin kesin kayıtlardan önce güz yarıyılı eğitim ücretini ödemiş olması gereklidir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kayıt sildiren öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.
 • Üniversitede yaz döneminde ders almak tercihe bağlıdır; yaz döneminde ders almayı tercih eden öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerin kredilerine göre ayrı ücret öder.
 • %50 burslu öğrenciler için yıllık eğitim ücreti 16.600 TL, yarıyıl eğitim ücreti ise 8.300 TL tutarındadır (%8 KDV dahil). Tam burslu öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.

Burslar:

 • Tam veya %50 burslardan yararlanmak için, üniversiteye girişte bu kontenjanlardan yerleştirilmiş olmak gereklidir.
 • Tam burslu olarak yerleştirilen öğrencilerden, 0,12 OBP katsayılı başarı sıralaması, yerleştirilmiş olduğu MF-1-2-3-4, TM-1-2-3, TS-1 veya YGS-1-6 puan türünde 10.000 veya daha iyi olanlar ile DİL puan türünde 250 veya daha iyi olanların bursu üniversiteye kayıt sırasında doğrudan Kapsamlı bursa yükseltilir.
 • Kapsamlı bursun içeriğinde Tam bursa ek olarak 730 TL tutarında aylık katkı bursu (yılda 8 ay boyunca) ve iki kişilik ranzalı odalarda ücretsiz yurt olanağı vardır. Yurtta kalmayı tercih etmeyen Kapsamlı burslu öğrencilerin aylık katkı bursu 990 TL’ye yükseltilir.
 • Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi alarak mezun olmuş öğrenciler, Kapsamlı, Tam veya %50 burslardan yararlanamaz.
 • Geçmiş yıllarda Bilkent Üniversitesi’nde bir lisans programına yerleştirilmiş olup 2017 yılında yeniden bu üniversiteye yerleşenler, Kapsamlı, Tam veya %50 burslardan yararlanamaz.
 • Tam ve %50 burslardan yararlanma süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda azami 2 yıl, Lisans programında azami 6 yıldır.
 • Kapsamlı burstan yararlanmanın azami süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl, lisans programında 5 yıldır. Lisans eğitimi 5 yılın ötesine uzayan Kapsamlı burslu öğrencilerin bursu altıncı yıl başında Tam bursa dönüşür.
 • Başka bir kurumdan da burs alıyor olmak Bilkent burslarından yararlanmaya engel değildir.
 • Kapsamlı, Tam ve %50 burslar, öğrencilerin her yarıyılda normal ders yüklerini almaları ve derslerine düzenli devam etmeleri koşuluyla, azami burs süresi boyunca kesintisiz devam eder, not ortalaması veya ders geçme gibi konulardan etkilenmez. Normal ders yükünün altında ders alan veya kayıtlı oldukları bir ya da daha çok sayıda derse devam etmeyen öğrencilerin bursları askıya alınır.
 • Eğitim ücreti bursları yaz dönemi ders ücretleri için de geçerlidir.
 • Bilkent Üniversitesi’nin sağladığı bütün burslar karşılıksızdır.

Üstün Başarı Bursları:

 • Her ders yılı sonunda, eğitim programında belirtilen asgari ders yükünü almış, yıllık not ortalaması 4,00 üzerinden 3,30 veya daha yüksek olan, kendi programındaki ücretli öğrenciler arasında ilk yüzde beşe girmiş ücretli öğrenciler ve kendi programındaki %50 Burslu öğrenciler arasında ilk yüzde üçe girmeyi başaran %50 Burslu öğrenciler, bir sonraki ders yılı için Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanır.
 • Üstün Başarı Bursu, öğrencinin kendi grubunda hangi yüzde birlik dilim içinde bulunduğuna bağlı olarak, eğitim ücretinin tamamını veya bir bölümünü karşılar. Bu burs, İngilizce Hazırlık Programı’ndaki öğrenciler için geçerli değildir.

Yetenek Bursu:

 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan Güzel Sanatlar, Müzik ve Tiyatro bölümlerinin bu sınavlarda üstün başarı gösteren öğrencilerine Yetenek bursu verilir.
 • Yetenek bursu, yıllık eğitim ücretinin tamamını ya da bir bölümünü karşılar.
 • Yetenek burslarının sürekliliği öğrencinin akademik başarısına bağlıdır.

Bölümler Arası Geçiş:

 • Öğrenciler, lisans programlarındaki ilk iki yarıyıl içinde yerleştikleri burs düzeyi ile aynı burs düzeyinde olup merkezi yerleştirme puanlarının yerleşmeye yeterli olduğu bir başka bölüme serbestçe geçebilir.
 • Merkezi yerleştirme puanı yoluyla bölümler arası geçiş yapmak isteyenlerin en geç programlarında ikinci yarıyıllarını tamamladıktan sonra başvurmaları gereklidir.
 • Merkezi yerleştirme puanı yoluyla bölümler arası geçiş yapabilmek için öğrencinin üniversite sınavına girdiği yıldaki ilgili LYS veya YGS puanının, geçmek istediği bölümün aynı yıldaki ve aynı burs düzeyindeki taban puanından daha yüksek olması gereklidir. Farklı burs veya ücret düzeyleri arasında merkezi yerleştirme puanı yoluyla geçiş mümkün değildir. Öğrencinin yerleştiği bölümdeki burs düzeyi geçtiği bölümde de korunur.
 • Merkezi yerleştirme puanı yoluyla bölümler arası geçiş sadece bir kereliğine yapılabilir.
 • Liseden Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasıyla mezun olan öğrenciler için geçerli özel bölümler arası geçiş koşulları için lütfen Üniversite İçi Bölümlerarası Geçiş Esasları’na bakınız.

Yurtlar:
Bilkent Üniversitesi 2017-2018 akademik yılında geçerli kişi başı yurt ücretleri, her bir yarıyıl için şöyledir (%8 KDV dahil):

4 kişilik oda1.900 TL
3 kişilik oda2.950 TL
2 kişilik ranzalı oda2.975 TL
2 kişilik karyolalı oda3.950 TL
1 kişilik oda7.100 TL
 • Yurt ücretleri yarıyıl başlarında ödenir.
 • Yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler üniversiteye kesin kayıt sırasında yurt başvurusu yapabilir. Öğrenciler, yurtlardaki yer durumuna göre yerleştirilmektedir.
 • Oda tipleri ve fiyat seçenekleriyle ilgili ayrıntılar www.yurt.bilkent.edu.tr adresinden incelenebilir.

Kafeteryalar:

 • Üniversitenin tabildot kafeteryasında öğrencilere özel indirimli ücret 2017-2018 akademik yılı için öğün başına 4,90 TL tutarındadır. Tabildot kafeteryaya ek olarak kampüs içinde çok sayıda kafeterya ve lokanta bulunmaktadır.

İngilizce Yeterlik:

 • Bilkent Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce düzeyleri, İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen iki aşamalı İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı (PAE Exam) ile belirlenmektedir. Bu sınavın sonucuna göre İngilizce düzeyi yeterli bulunan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulur. İngilizce düzeyi yeterli bulunmayan öğrenciler, sınav sonucu belirlenen düzeyden başlayacak biçimde İngilizce Hazırlık Programı’na alınır.
 • İngilizce yeterlik koşulunu sağlamak için bağımsız kuruluşlar tarafından düzenlenen IELTS (Akademik) veya TOEFL iBT sınavına girmek de mümkündür. Bu sınavlardan üniversitenin belirlediği düzeyde puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulur. Ancak, öğrenci adaylarının söz konusu dış sınavı Bilkent Üniversitesi’nin belirlediği merkezlerden ve tarihlerden birinde almış olmaları ve sınav tarihinden en az 21 gün önce sınav kayıt belgelerini Bilkent Üniversitesi’ne ibraz etmiş olmaları gereklidir. İngilizce yeterlik esaslarıyla ilgili ayrıntılara www.idmyo.bilkent.edu.tr/dissinavlaryeterlik.html adresinden ulaşılabilir.