ÖSYS Merkezi Yerleştirme Koşul ve Açıklamaları

[ Güncellenme tarihi 16.4.2019 ]

Eğitim Ücretleri:

 • Yıllık eğitim ücreti, 2019-2020 akademik yılında bütün bölüm ve programlar için 45.000 TL tutarındadır (%8 KDV dahil).
 • Eğitimine devam eden kayıtlı öğrenciler için, eğitim ücretine yapılan yıllık artışlar enflasyon oranıyla sınırlı tutulur.
 • Eğitim ücretinin yarısı (22.500 TL) güz yarıyılı ücreti olarak kesin kayıt sırasında ödenir. Diğer yarısı ise bahar yarıyılı ücreti olarak bahar yarıyılı ders kayıtlarından önce ödenir.
 • Yarıyıl eğitim ücretleri, anlaşmalı bankaların (Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası) onay vermesi koşuluyla, her biri 5.625 TL tutarında dört taksit olarak da ödenebilir; ayrıca %2 işlem ücreti alınır.
 • Eğitim ücretleri tek çekim olarak kredi kartıyla da ödenebilir. Ancak, taksitlendirme yapıldığında kredi kartı ile ödeme mümkün değildir.
 • Bilkent Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilerin kesin kayıtlardan önce güz yarıyılı eğitim ücretini ödemiş olması gereklidir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kayıt sildiren öğrencilere kesinlikle ücret iadesi yapılmaz.
 • Üniversitede yaz döneminde ders almak tercihe bağlıdır. Yıllık eğitim ücreti, yaz döneminde alınan derslerini kapsamaz. Yaz döneminde ders almayı tercih eden öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerin kredilerine göre ayrı ücret öder.
 • %50 burslu (“%50 İndirimli” kontenjandan yerleşmiş) öğrenciler için yıllık eğitim ücreti 22.500 TL, yarıyıl eğitim ücreti ise 11.250 TL tutarındadır (%8 KDV dahil).
 • Tam burslu (“Burslu” kontenjandan yerleşmiş) öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.

Burslar:

 • Tam burstan yararlanmak için, üniversiteye girişte “Burslu” kontenjanlardan yerleştirilmiş olmak gereklidir.
 • %50 burstan yararlanmak için, üniversiteye girişte “%50 İndirimli” kontenjanlardan yerleştirilmiş olmak gereklidir.
 • Tam burslu olarak yerleştirilen öğrencilerden, 0,12 OBP katsayılı başarı sıralaması, yerleştirilmiş olduğu SAY, EA, veya SÖZ puan türünde 10.000 veya daha iyi olanlar ile DİL puan türünde 250 veya daha iyi olanların bursu üniversiteye kayıt sırasında doğrudan Kapsamlı bursa yükseltilir.
 • Kapsamlı bursun içeriğinde Tam bursa ek olarak 1080 TL tutarında aylık katkı bursu (yılda 8 ay boyunca) ve Bilkent Üniversitesi yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı vardır. Yurtta kalmayı tercih etmeyen Kapsamlı burslu öğrencilerin aylık katkı bursu 1440 TL’ye yükseltilir.
 • Yeni kayıt yaptıran Kapsamlı burslu öğrencilere iki kişilik standart yurt odaları verilir. Yurtlardaki uygunluk durumuna göre, başarılı durumdaki yüksek sınıf öğrencilerine tek kişilik standart odalara geçme olanağı tanınır. Ayrıca, mezuniyete yaklaşmış ve diğer bazı koşulları sağlayan üstün başarılı öğrencilere yeni yapılan yurtlarda iki kişilik banyolu odalar tahsis edilir.
 • Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi alarak mezun olmuş öğrenciler, Kapsamlı, Tam veya %50 burslardan veya indirimlerden yararlanamaz.
 • Geçmiş yıllarda Bilkent Üniversitesi’nde bir lisans programına yerleştirilmiş olup 2019 yılında yeniden bu üniversiteye yerleştirilenler, Kapsamlı, Tam veya %50 burslardan veya indirimlerden yararlanamaz.
 • Tam ve %50 burslardan (indirimlerden) yararlanma süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda azami 2 yıl, hazırlık sonrası Lisans programında azami 6 yıldır. Lisans eğitimi 6 yılın ötesine uzayan öğrenciler Tam ve %50 burslardan (indirimlerden) yararlanamaz.
 • Kapsamlı burstan yararlanmanın azami süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl, hazırlık sonrası Lisans programında 5 yıldır. Lisans eğitimi 5 yılın ötesine uzayan Kapsamlı burslu öğrencilerin bursu altıncı yıl başında Tam bursa dönüşür.
 • Başka bir kurumdan burs alıyor olmak Bilkent Üniversitesi burslarından yararlanmaya engel değildir.
 • Kapsamlı, Tam ve %50 burslar (indirimler), öğrencilerin her yarıyılda normal ders yüklerini almaları ve derslerine düzenli devam etmeleri koşuluyla, azami burs süresi boyunca kesintisiz devam eder, düşük not ortalaması veya ders tekrarı gibi konulardan etkilenmez. Normal ders yükünün altında ders alan veya kayıtlı oldukları bir ya da daha çok sayıda derse devam etmeyen öğrencilerin bursları (indirimleri) askıya alınır.
 • Eğitim ücreti bursları ve indirimleri yaz dönemi ders ücretleri için de geçerlidir.
 • Bilkent Üniversitesi’nin sağladığı bütün burslar karşılıksızdır.

Üstün Başarı Bursları:

 • Her ders yılı sonunda, eğitim programında belirtilen asgari ders yükünü almış, yıllık not ortalaması 4,00 üzerinden 3,30 veya daha yüksek olan, kendi programındaki ücretli öğrenciler arasında ilk yüzde beşe girmiş ücretli öğrenciler ve kendi programındaki %50 Burslu öğrenciler arasında ilk yüzde üçe girmeyi başaran %50 Burslu öğrenciler, bir sonraki ders yılı için Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanır.
 • Üstün Başarı Bursu, öğrencinin kendi grubunda hangi yüzde birlik dilim içinde bulunduğuna bağlı olarak, eğitim ücretinin tamamını veya bir bölümünü karşılar. Bu burs, İngilizce Hazırlık Programı’ndaki öğrenciler için geçerli değildir.

Yetenek Bursu:

 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan Güzel Sanatlar, Müzik ve Tiyatro bölümlerinin bu sınavlarda üstün başarı gösteren öğrencilerine Yetenek bursu verilir.
 • Yetenek bursu, yıllık eğitim ücretinin tamamını ya da bir bölümünü karşılar.
 • Yetenek burslarının sürekliliği öğrencinin akademik başarısına bağlıdır.

Bölümler Arası Geçiş:

 • Merkezi yerleştirme puanına göre üniversite içi bölümler arası geçiş:
  • Merkezi yerleştirme sonucu Bilkent Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler, daha sonra YKS puanlarının yerleşmeye yeterli olduğu bir başka bölüme geçmek üzere başvuru yapabilir.
  • Geçiş başvurusunda bulunacak bir öğrencinin üniversite sınavına girdiği yıldaki YKS yerleştirme puanının, geçmek istediği bölümün aynı yıldaki en düşük taban puanından daha yüksek olması gereklidir.
  • Merkezi yerleştirme puanı yoluyla bölümler arası geçiş sadece bir kereliğine yapılabilir.
  • Kayıtlı olduğu bölümde Kapsamlı, Tam veya %50 burslu olarak okumakta olan öğrencilerin bursları şu esaslara göre belirlenir:
   A. Kayıtlı olduğu bölümde Kapsamlı, Tam veya %50 burslu olarak okumakta olan öğrencilerin geçmek istedikleri bölümde de aynı düzeyde burslu olarak devam edebilmesi için:

   (1)   öğrencinin üniversite sınavına girdiği yıldaki YKS yerleştirme puanının, geçmek istediği bölümün aynı yıla ve aynı burs (veya indirim) düzeyine ait taban puanından daha yüksek olması ve

   (2)   öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümde henüz üçüncü yarıyıl eğitimine başlamamış olması,

   gereklidir. Bu koşulları sağlayan öğrenciler burslarını koruyarak serbestçe bölüm değiştirebilir. Ancak, geçtikleri bölüme daha üst bir burs düzeyinde de yerleşebilecek puana sahip olan öğrencilerin bursu yükseltilmez.

   B. Kayıtlı bulunduğu bölümde üçüncü yarıyıl eğitimine başladıktan sonraki bir tarihte geçiş başvurusu yapmak isteyenlerin, geçiş başvurusu yapmadan önce hazırlık programında geçirilen süre dahil kayıtlı oldukları bölümde o güne kadar Bilkent Üniversitesi tarafından kendilerine sağlanmış olan tüm bursları ve indirimleri yasal faizleriyle birlikte geri ödemeleri gereklidir. Bu öğrenciler geçtikleri bölüme burslu olarak yerleşebilecek puana sahip olsalar bile Kapsamlı, Tam veya %50 burstan veya indirimden yararlanamaz.

   C. Yerleştirme puanı, geçmek istediği bölümün aynı burs (veya indirim) düzeyine ait taban puanından daha düşük olan öğrencilerin, geçiş başvurusu yapmadan önce hazırlık programında geçirilen süre dahil kayıtlı oldukları bölümde o güne kadar Bilkent Üniversitesi tarafından kendilerine sağlanmış olan tüm bursları ve indirimleri yasal faizleriyle birlikte geri ödemeleri gereklidir. Bu öğrenciler geçtikleri bölüme burslu olarak yerleşebilecek puana sahip olsalar bile Kapsamlı, Tam veya %50 burstan veya indirimden yararlanamaz.


İngilizce Yeterlik:

 • Bilkent Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce düzeyleri, İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen iki aşamalı İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı (PAE Sınavı) ile belirlenmektedir. Bu sınavın sonucuna göre İngilizce düzeyi yeterli bulunan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulur. İngilizce düzeyi yeterli bulunmayan öğrenciler, sınav sonucu belirlenen düzeyden başlayacak biçimde İngilizce Hazırlık Programı’na alınır.
 • İngilizce yeterlik koşulunu sağlamak için bağımsız uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen IELTS (Akademik) veya TOEFL iBT sınavına girmek de mümkündür. Bu sınavlardan üniversitenin belirlediği düzeyde puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulur. Ancak, öğrenci adaylarının söz konusu dış sınavı Bilkent Üniversitesi’nin belirlediği merkezlerden ve tarihlerden birinde almış olmaları ve sınav tarihinden en az 21 gün önce sınav kayıt belgelerini Bilkent Üniversitesi’ne ibraz etmiş olmaları gereklidir.
 • İngilizce yeterlik esaslarıyla ilgili ayrıntılara http://idmyo.bilkent.edu.tr/dis-sinavlar-ile-yeterlilik/ adresinden ulaşılabilir.


Yurtlar:
Bilkent Üniversitesi 2019-2020 akademik yılında geçerli kişi başı yurt ücretleri, her bir yarıyıl için şöyledir (%8 KDV dahil):

Merkez KampüsDoğu Kampüs
4 kişilik oda2.600 TL2.500 TL
3 kişilik oda3.900 TL3.750 TL
2 kişilik oda 5.400 TL5.100 TL
1 kişilik oda8.300 TL8.100 TL
2 kişilik banyolu oda9.400 TL-
 • Yurt ücretleri yarıyıl başlarında ödenir.
 • Yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler üniversiteye kesin kayıt sırasında yurt başvurusu yapabilir. Öğrenciler, yurtlardaki yer durumuna göre yerleştirilmektedir.
 • Oda tipleri ve fiyat seçenekleriyle ilgili ayrıntılar www.yurt.bilkent.edu.tr adresinden incelenebilir.

Kafeteryalar:

 • Üniversitenin tabildot kafeteryasında öğrencilere özel %50 indirimli fiks menü yemek ücreti 2019-2020 akademik yılı için öğün başına 6,75 TL tutarındadır.
 • Tabildot kafeteryaya ek olarak kampüs içinde ve yakınında çok sayıda kafeterya ve lokanta bulunmaktadır.

Dumansız Kampüs Politikası:

 • Bilkent Üniversitesi, tüm üniversite paydaşları için sağlıklı ve uygar bir üniversite ortamı oluşturmak hedefiyle Dumansız Kampüs Politikası başlatmıştır.
 • 1 Eylül 2022 tarihinden başlamak üzere, sigara ve diğer tütün ürünleri ile elektronik sigaraların kullanılması Bilkent Üniversitesi’nin açık ve kapalı tüm alanlarında yasak olacaktır.
 • Bütün üniversite kampüsü genelinde geçerli olacak yasak başlayana dek, kampüs içerisinde sigara içilebilen alanlar kademeli olarak sınırlandırılacaktır.

Bu belge 22.7.2019 tarihinde Bilkent Üniversitesi Rektörü tarafından elektronik imza yoluyla kayda alınmıştır.