İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi,

bölümlerinden oluşmaktadır.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Edebiyat ve kültür, geçmişten günümüze ülkelerin gelişim süreçlerine yön veren en önemli olgulardandır. Eğitim felsefesini bu düşünce üzerine kuran Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilerin Amerikan edebiyatı, kültürü ve tarihini farklı açılardan değerlendirebilmelerini hedefler. Öğrenciler, bu sistem içerisinde başka toplumların edebiyatlarını yorumlayabilecekleri kavrayış düzeyine de ulaşır.

Bölümün öğretim üyeleri karşılaştırmalı edebiyat, Amerikan etütleri, kültür araştırmaları ve tarih gibi farklı dallarda uzmanlaşmıştır. Öğrenciler, akademik kadronun deneyiminden de yararlanarak yazar, metin, tarih ve okur arasındaki heyecan verici bağları araştırmakta, edebiyat eserlerini tarih ve kültür bütünlüğü içinde ele alabilmektedir.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nün eğitim çerçevesi akıcı bir İngilizce, ayrıntılı okuma, metin çözümleme ve yazılı-sözlü anlatım becerileri kazandıran derslerden oluşur. Roman, öykü, şiir ve etnik edebiyatın yanında yaratıcı yazın, sinema, tiyatro ve sosyal bilimler içerikli dersler de alabilen öğrenciler, ayrıca geniş bir ikinci yabancı dil yelpazesine sahiptir.

Mezuniyet sonrası bir üniversitede pedagojik formasyon eğitimi alarak Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde ve özel okullarda İngilizce öğretmenliği yapan mezunların yanı sıra basın ve yayın organlarında, reklam ajanslarında, danışmanlık şirketlerinde ve özel kuruluşlarda çalışanlar da bulunmaktadır. Amsterdam, Brandeis, Georgetown, Georgia, Heidelberg, Joensuu, New York, Portland State, Western Ontario ve Yokohama National üniversiteleri ise yüksek lisans ve doktora yapanların tercihlerine örnektir.

Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji, insanlığın tarihine ve kültürel geçmişine ışık tutan, bulgularıyla ilk çağları günümüze bağlayan bir bilim dalıdır.

Arkeoloji Bölümü öğrencileri, her çağın arkeolojik, sosyal, sanatsal ve mimari atmosferini tanıyarak yetişirler. Bu doğrultuda coğrafya, sanat ve mimarlık tarihi, kültürel ve fiziksel antropoloji, çizim, fotoğrafçılık, müze eğitimi, kültür varlıklarının korunması, kimya ve jeoloji üzerine dersler alırlar. Anadolu, Mısır, Yakın Doğu, Orta ve Doğu Akdeniz’in arkeolojisini, sanatını ve kültürel yapısını tarih öncesi dönemlerden başlayarak kavrarlar. Eski uygarlıkların dillerini de öğrenerek, yaptıkları çalışmaların ait olduğu dönemlere daha da yakınlaşırlar.

Bölümün öğretim kadrosu rehberliğinde çeşitli yüzey araştırmaları, kazı ve laboratuvar çalışmaları yürütülmektedir. Öğretim üyeleri, kaleme aldıkları ve katkıda bulundukları kitaplarla da öne çıkmaktadır. Bu yapıtların konuları; Anadolu’da arazi kullanımlarını etkileyen inançlar, Truva antik kenti buluntuları, tarih öncesi toplumlardaki unvan simgeleri ve çamur tuğlalı binaların etnografik kökenleri gibi alanlara yayılmaktadır.

Arkeolojik kazılarda elde edilen eserlerin tarihlendirilmesi ve incelenmesinde bilimsel analiz ve ölçüm tekniklerinden de faydalanılmaktadır. Arkeometri başlığı altında toplanan bu yöntemler, insanlığın kültürel gelişimini aydınlatmada arkeologlara yardımcı olmaktadır. Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, eski Anadolu medeniyetlerinde madencilik ve maden kullanımı üzerine arkeometrik araştırma projeleri de sürdürmektedir.

Mezunlar; geçmiş uygarlıkların yaşam biçimleri, ticari ilişkileri, ekonomik, kültürel ve sanatsal yapılarına dair birikimlerini üniversitelerin lisansüstü programları ve akademik kadrolarında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, turizmin çeşitli kollarında, müzelerde ve araştırma kurumlarında değerlendirmektedir.

Felsefe Bölümü

Felsefe, doğru düşünme sanatıdır. Günümüzde ekonomik ve sosyal dengeler, siyasi gündem, çevre ve iklim koşulları birçok değişime sahne olmaktadır. Söz konusu değişimler, beraberinde birtakım problemler de getirmektedir. Felsefe mezunları, bu problemlerin çözümünde düşünsel birikimleriyle anahtar rol oynar.

Felsefe Bölümü, sorunlara yönelik karar verme süreçlerinde doğru yargılara varabilecek, çözüm aşamasında ise bilgilerin analiz ve sentezini yaparak yaratıcı fikirler üretebilecek öğrenciler yetiştirmektedir.

Bölümde temel felsefi sorunlar ele alınmaktadır. Öğrenciler, geçmiş felsefi düşünceleri ve tartışma modellerini inceleyerek farklı düşünce biçimlerinden oluşan bir altyapı inşa eder. Felsefe dışında edebiyat, tarih, mitoloji, sanat, fizik, biyoloji, psikoloji, bilgisayar, matematik, istatistik, ekonomi ve ikinci yabancı dil gibi alanlar da program çerçevesindedir. Böylece öğrenciler çok boyutlu bir sorgulama alışkanlığı elde etmekte, mevcut yorumlar ışığında özgün yaklaşımlar geliştirebilmektedir. Akademik kadronun metafizik, dil felsefesi, ahlak bilimi, zihin felsefesi ve siyaset felsefesi gibi konulardaki bilimsel araştırmaları, eğitim içeriğini zenginleştiren unsurlardır.

Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü, TÜBİTAK’ın verilerine göre, öğretim üyelerinin yaptığı yayınların ve bu yayınların aldığı atıfların sayıları bakımından Türkiye’deki felsefe bölümleri arasında birinci sıradadır.

Mezunların büyük bir bölümü lisansüstü eğitime yönelerek dünyanın seçkin felsefe bölümlerinde akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Felsefe Bölümü, çok yönlü eğitim programıyla mezunlarına değişik alanlarda iş bulma olanağı da yaratmaktadır.
Felsefe mezunlarının önemli bir kısmı sosyal ve insani bilimler alanlarında çalışmaktadır. Yayıncılık sektöründe danışman, editör, eleştirmen ve çevirmen gibi pozisyonlara gelebildikleri gibi; medya, halkla ilişkiler ve reklamcılık sektörlerine yöneldikleri de gözlenmektedir. Eğitim fakültelerinde pedagojik formasyon alanlar, Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarında felsefe öğretmenliği yapabilmektedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yetkin bir İngilizce bilgisine sahip, İngiliz edebiyatı ve kültürüne hâkim, eleştirel okuma ve yaratıcı düşünme yetenekleri üst düzeyde öğrenciler yetişmektedir.

Bölümün akademik kadrosu, en önemli edebiyat ve eleştiri akımları ışığında, görsel ve işitsel eğitim tekniklerinin kullanıldığı bir lisans programı uygulamaktadır. Öğrenciler, bu modern sistemde kazandıkları metin çözümleme, karşılaştırma ve yorumlama becerilerini şiir, roman, öykü ve dünya edebiyatı odaklı derslerle bütünlemektedir.

Öğrenciler, ilk yıldan itibaren dil dersleri ve çeşitli dönemlerden ait eser örneklerinin yanı sıra mitoloji, tarih, tiyatro gibi edebiyatın köklerine ışık tutan konularla keyifli bir öğrenim süreci geçirirler. Sosyal bilim ve güzel sanatlar alanlarındaki seçmeli derslerle kültürel perspektiflerini geliştirir, farklı diller öğrenerek yeni ufuklara yol alırlar.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, alan bilgileri ve sözlü-yazılı ifade becerileriyle fark yaratan kişiler olarak diploma alırlar. Günümüzün en değerli diline olan İngilizceye hâkimiyetlerini, edebiyatın entelektüel katkısıyla güçlendirirler.

Mezunların bir bölümü hem kamuda hem özel sektörde olmak üzere eğitim, çevirmenlik, turizm, medya, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında çalışmakta, bir kısmı ise yüksek lisans ve doktora seçeneklerini değerlendirerek akademik kariyere yönelmektedir.

Mezunların görev aldığı kurumlara örnek olarak Anadolu Ajansı, Deulcom International, Jale Tezer Koleji, Koç Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Milliyet, Özel Evrensel Eğitim Kurumları, TED Ankara Koleji, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bersay İletişim Grubu, Ritz-Carlton, GfK Türkiye, Macmillan Education, Philsa, Plus Akademi, TRT, Cadbury Schweppes, Mattel, Nicholson International ve Oxford Business Group gösterilebilir. İngiltere’den East Anglia ve Westminster, İskoçya’dan Edinburgh, İspanya’dan Autònoma de Barcelona, ABD’den Arizona State ve Washington üniversiteleri ise lisansüstü programlara devam edenlerin tercihlerindendir.

Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Mütercim-tercümanlık, uluslararası ve kültürlerarası iletişimin merkezinde yer alması nedeniyle pek çok işkolunda özellikle ihtiyaç duyulan bir meslektir.

Bilkent Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü, birçok benzer bölümden farklı olarak, üç dilde (İngilizce – Fransızca – Türkçe) sözlü çeviri, konferans çevirmenliği ve yazılı çevirmenlik eğitimi vermektedir. Öğrenciler, lisans programı boyunca hem İngilizce hem Fransızca yazılı ve sözlü çeviri becerileri kazanır. Çeviri dersleri; Avrupa Birliği metinleri, ekonomi, hukuk, mühendislik, tıp, sosyal bilimler, edebiyat ve resmi belge çevirileri gibi başlıklara yayılmaktadır. Bilgisayar destekli çeviri, dublaj, diksiyon ve film çevirisi derslerinin yanı sıra tüm bu alanlarda fayda sağlayacak metin özetleme ve not alma teknikleri de program kapsamındandır.

Öğrenciler, deneyimli akademisyenlerin yanı sıra profesyonel çevirmenler ve yurtdışından gelen çeviri uzmanlarından da dersler alırlar. Üçüncü yılın sonundaki dil ve yetenek sınavı sonuçlarına göre sözlü çevirmen adayı olur, sözlü çeviri ve konferans çevirmenliği çalışmalarını ise eşzamanlı çeviri laboratuvarında sürdürürler.

İngilizce ve Fransızca yanında ek diller öğrenebildikleri gibi, medya, gazetecilik, iletişim, uluslararası ilişkiler, kültür ve teknoloji içerikli seçmeli derslerle birikimlerini farklı meslek alanlarına yansıtabilirler. Yaptıkları stajlar ise iş yaşantısını erkenden tanımaları için önemli bir avantajdır.

Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencileri, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2010’dan bu yana düzenlenen Genç Çevirmenler Yarışması’nda dokuz kez ödül kazanmıştır.
Avrupa Birliği projelerinde, büyükelçiliklerde, basın kuruluşlarında, ulusal ve uluslararası şirketlerde çevirmen olarak çalışan mezunların yanı sıra üniversitelerin öğretim kadrolarında görev yapanlar da bulunmaktadır. Bazı mezunlar ise kendi çeviri bürolarını açmayı tercih etmektedir. Başta mütercim-tercümanlık olmak üzere ilgili dallarda yüksek lisans ve doktora yapanlar da vardır.