İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi,

bölümlerinden oluşmaktadır.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Edebiyat ve kültür, geçmişten günümüze ülkelerin gelişim süreçlerine yön veren en önemli olgulardandır. Eğitim felsefesini bu düşünce üzerine inşa eden Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilerin Amerikan edebiyatı, kültürü ve tarihini farklı açılardan değerlendirebilmelerini hedefler. Öğrenciler, bu sistem içerisinde başka toplumların edebiyatlarını yorumlayabilecekleri kavrayış düzeyine de ulaşır.

Bölümün öğretim üyeleri karşılaştırmalı edebiyat, Amerikan etütleri, kültür araştırmaları ve tarih gibi farklı dallarda uzmanlaşmıştır. Öğrenciler, akademik kadronun deneyiminden de yararlanarak yazar, metin ve okur arasındaki heyecan verici bağları araştırmakta, edebiyat eserlerini tarih ve kültür bütünlüğü içinde ele alabilmektedir.

Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nün eğitim çerçevesi akıcı bir İngilizce, ayrıntılı okuma, metin çözümleme ve yazılı-sözlü anlatım becerileri kazandıran derslerden oluşur. Roman, öykü, şiir ve etnik edebiyatın yanında yaratıcı yazın, sinema, tiyatro ve sosyal bilimler içerikli dersler de alabilen öğrenciler, ayrıca geniş bir ikinci yabancı dil yelpazesine sahiptir. Mezuniyet sonrasında yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden mezunların yanı sıra bir üniversitede pedagojik formasyon eğitimi alarak Türkiye’deki özel okullar ile çeşitli üniversitelerde İngilizce öğretmenliği yapanlar ve eğitim danışmanlığı firmalarında, medyada, reklam ajanslarında, uluslararası şirketlerde çalışanlar da bulunmaktadır.

ABD Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, BM Kalkınma Programı, Bloomberg HT, Doğuş Grubu, Dünya Enerji Konseyi, Elliott Mann, ETS Global, Keller Williams Realty, Koç Holding, Language Center International, Novartis, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C.Ticaret Bakanlığı,Tchibo,Türk Amerikan Derneği,Türk Eğitim Derneği ve Türk Hava Yolları, mezunların görev yaptığı kuruluşlar arasında yer almaktadır.Antalya Bilim, İstanbul Bilgi, İzmir Ekonomi, Kadir Has,TED ve Yaşar üniversiteleri ise öğretim kadrolarında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü mezunlarına yer veren yükseköğretim kurumlarındandır.

Amsterdam, Brandeis, Georgetown, Georgia, Göttingen, Harvard, Heidelberg, Graduate Institute Geneva, New Hampshire, New York, Northampton, Portland State, South Carolina Technical College, SUNY Binghamton, Tübingen, University College London, Western ve Yokohama National üniversiteleri de lisansüstü eğitime yönelen mezunların tercihlerindendir.

Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji, insanlığın tarihine ve kültürel geçmişine ışık tutan, bulgularıyla ilk çağları günümüze bağlayan bir bilim dalıdır.

Arkeoloji Bölümü’nün lisans programı; arkeoloji, Eski Çağ tarihi, Eski ve Orta Çağ sanatı ile mimarisi üzerine çok yönlü bir eğitim vermeyi amaçlar. Programın bu çerçevedeki ana ilgi alanı Türkiye ve komşularıdır. Eski Yakın Doğu (Neolitik, Tunç Çağı ve Demir Çağı), Klasik Dönem (Yunan ve Roma uygarlıkları) ve Bizans İmparatorluğu’nun yanı sıra başka dönem ve bölgeleri konu alan dünya prehistoryası, Avrupa’da prehistorya ve Mezoamerika uygarlıkları içerikli dersler de gören öğrenciler, bu kapsamlı sistemde hem akademik hem pratik bilgilerle iç içedir. Arkeolojik çizim ve planlama derslerinde kazılar ve yüzey araştırmaları için kendilerini geliştirir, arkeolojik ören yeri ve müze gezileriyle de bu altyapıyı güçlendirirler. Yaz aylarında Bilkent veya başka kurumlar tarafından desteklenen araştırma ve kazı projelerine katılabilir, öğretim kadrosunca müzeler ve benzeri kültür kuruluşlarında staj yapmaya teşvik edilirler.

Öğrenciler, programın ilk iki yılında metot ve teori, sanat ve mimarlık tarihi, Akdeniz ile Yakın Doğu coğrafyası ve uygarlıkları gibi arkeolojinin en önemli başlıklarıyla tanışırlar. Üçüncü ve dördüncü yıllarda bu temelin üzerine daha ayrıntılı dersler alır, ilgi alanlarına yönelik dersler de seçebilirler. Öğrencileri çalıştıkları arkeolojik dönemlere yakınlaştıran Eski Yunanca, Hititçe ve Latince gibi antik dil dersleri de program kapsamındadır.

Arkeoloji Bölümü mezunları, kariyer rotalarını akademik ve profesyonel seçeneklere göre çizmektedir. Lisansüstü eğitime devam edenler ABD’de New York, Brown, Michigan, İngiltere’de Sheffield ve Hollanda’da Groningen gibi üniversitelerle birlikte Türkiye’deki çeşitli üniversiteleri de tercih etmektedir. University College London, Texas A&M, Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik, Akdeniz ve Ege gibi üniversiteler ise mezunların öğretim elemanı olarak görev yaptığı yükseköğretim kurumlarına örnektir.

Kariyerlerine müzeler ve araştırma merkezlerinde devam eden mezunlar ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Nevşehir ve Burdur müzeleri, Sabancı Müzesi (İstanbul), Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi (Ankara), Allard Pierson Müzesi (Amsterdam), Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (Antalya) gibi saygın kurumların kadrolarında yer almaktadır.

Felsefe Bölümü

Günümüzün küreselleşen dünyasında ekonomik dengeler, sosyal parametreler, siyasi gündem ve çevre koşulları birçok değişime sahne olmaktadır. Felsefe mezunları, bu devinimin yarattığı gelişmelerin yorumlanması ve problemlerin çözümlenmesinde düşünsel birikimleriyle anahtar rol oynar.

Felsefe, doğru düşünme sanatıdır. Felsefe Bölümü, sorunlara yönelik karar verme süreçlerinde doğru yargılara varabilecek, çözüm aşamasında bilgilerin analiz ve sentezini yaparak özgün fikirler üretebilecek öğrenciler yetiştirmektedir.

Bölümün eğitim programında temel felsefi sorun ve yaklaşımlar ele alınmaktadır. Öğrenciler, geçmiş felsefi kuramları ve tartışma modellerini inceledikleri bu sistemde kapsamlı bir teorik altyapı inşa eder. Edebiyat, tarih, mitoloji, sanat, fizik, biyoloji, psikoloji, bilgisayar, matematik, istatistik ve iktisat gibi farklı disiplinler de program dâhilindedir. Bu geniş çerçeve, öğrencilere çok boyutlu bir düşünme ve sorgulama alışkanlığı kazandırmaktadır.

Öğretim kadrosunun metafizik, dil felsefesi, ahlak bilimi, zihin felsefesi ve siyaset felsefesi gibi konulardaki bilimsel araştırmaları, eğitim içeriğini zenginleştiren unsurların başında gelir. Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü, TÜBİTAK’ın verilerine göre, öğretim üyelerinin yaptığı yayınların ve bu yayınların aldığı atıf sayıları bakımından Türkiye’deki felsefe bölümleri arasında ilk sıradadır.

Mezunların büyük bir bölümü dünyanın farklı üniversitelerinde akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kurumlara Brown, Concordia, Giessen, Kansas, Karlsruhe, Madrid Charles III, Memorial, San Francisco State, Simon Fraser, Texas State, Washington üniversiteleri örnek gösterilebilir. Bölümün çok yönlü programı, mezunlara değişik alanlarda iş bulma olanağı da yaratmaktadır. Felsefe mezunlarının önemli bir kısmı sosyal ve insani bilimler alanlarında çalışmaktadır. Yayıncılık sektöründe editör, eleştirmen ve danışman gibi pozisyonlara gelebildikleri gibi; medya, halkla ilişkiler veya reklamcılığa da yönelebilirler. Eğitim fakültelerinde pedagojik formasyon alanlar ise ortaöğretim kurumlarında felsefe öğretmenliği yapabilmektedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yetkin bir İngilizce bilgisine sahip, İngiliz edebiyatı ve kültürüne hâkim, eleştirel okuma ve yaratıcı düşünme yetenekleri üst düzeyde öğrenciler yetişmektedir.

Bölümün akademik kadrosu, en önemli edebiyat ve eleştiri akımları ışığında, görsel ve işitsel eğitim tekniklerinin kullanıldığı bir lisans programı uygulamaktadır. Öğrenciler, bu modern sistemde kazandıkları metin çözümleme, karşılaştırma ve yorumlama becerilerini şiir, roman, öykü ve dünya edebiyatı odaklı derslerle bütünlemektedir.

Öğrenciler, ilk yıldan itibaren dil dersleri ve çeşitli dönemlerden ait eser örneklerinin yanı sıra mitoloji, tarih, tiyatro gibi edebiyatın köklerine ışık tutan konularla keyifli bir öğrenim süreci geçirirler. Sosyal bilim ve güzel sanatlar alanlarındaki seçmeli derslerle kültürel perspektiflerini geliştirir, farklı diller öğrenerek yeni ufuklara yol alırlar.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, alan bilgileri ve sözlü-yazılı ifade becerileriyle fark yaratan kişiler olarak diploma alırlar. Günümüzün en değerli diline olan İngilizceye hâkimiyetlerini, edebiyatın entelektüel katkısıyla güçlendirirler.

Mezunların bir bölümü hem kamuda hem özel sektörde olmak üzere eğitim, çevirmenlik, turizm, medya, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında çalışmakta, bir kısmı ise yüksek lisans ve doktora seçeneklerini değerlendirerek akademik kariyere yönelmektedir. Mezunların görev aldığı yerli ve uluslararası kurumlara Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Booking.com, Borusan, Cadbury, Deulcom International, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, GfK, Macmillan Education, Mattel, Mönsch, Nicholson International, Oxford Business Group, Philip Morris International, Ritz-Carlton, Reckitt Benckiser, Türk Hava Yolları ve UNICEF örnek gösterilebilir.

Öğretim kadrolarında Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarına yer veren yükseköğretim kurumlarına arasında Acıbadem, Ankara, Antalya Bilim, Bahçeşehir, Başkent, Beykent, Doğuş, Galatasaray, İstanbul Bilgi, İstanbul Kültür, Koç, ODTÜ, Özyeğin, Sabancı ve TOBB ETÜ üniversiteleri bulunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programlarına devam edenlerin tercihleri ise İngiltere’den Birmingham, East Anglia, King’s College London ve Westminster, İskoçya’dan Edinburgh, İsviçre’den Genève ve Zürich, İspanya’dan Autònoma de Barcelona, Fransa’dan Rennes, Almanya’dan Freiburg ve Giessen, ABD’den Arizona State, Notre Dame ve Washington gibi üniversitelerdir.

Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Mütercim-tercümanlık, uluslararası ve kültürlerarası iletişimin merkezinde yer alması nedeniyle pek çok işkolunda özellikle ihtiyaç duyulan bir meslektir.

Bilkent Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü, birçok benzer bölümden farklı olarak, üç dilde (İngilizce – Fransızca – Türkçe) sözlü çeviri, konferans çevirmenliği ve yazılı çevirmenlik eğitimi vermektedir. Öğrenciler, lisans programı boyunca hem İngilizce hem Fransızca yazılı ve sözlü çeviri becerileri kazanır. Çeviri dersleri; Avrupa Birliği metinleri, ekonomi, hukuk, mühendislik, tıp, sosyal bilimler, edebiyat ve resmi belge çevirileri gibi başlıklara yayılmaktadır. Bilgisayar destekli çeviri, dublaj, diksiyon ve film çevirisi derslerinin yanı sıra tüm bu alanlarda fayda sağlayacak metin özetleme ve not alma teknikleri de program kapsamındandır.

Öğrenciler, deneyimli akademisyenlerin yanı sıra profesyonel çevirmenler ve yurt dışından gelen çeviri uzmanlarından da dersler alırlar. Üçüncü yılın sonundaki dil ve yetenek sınavı sonuçlarına göre sözlü çevirmen adayı olur, sözlü çeviri ve konferans çevirmenliği çalışmalarını ise eş zamanlı çeviri laboratuvarında sürdürürler.

İngilizce ve Fransızca yanında ek diller öğrenebildikleri gibi, medya, gazetecilik, iletişim, uluslararası ilişkiler, kültür ve teknoloji içerikli seçmeli derslerle birikimlerini farklı meslek alanlarına yansıtabilirler. Yaptıkları stajlar ise iş yaşantısını erkenden tanımaları için önemli bir avantajdır.

Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencileri, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından 2010’dan bu yana düzenlenen Genç Çevirmenler Yarışması’nda dokuz kez ödül kazanmıştır.

Avrupa Birliği projelerinde, büyükelçiliklerde, basın kuruluşlarında, ulusal ve uluslararası şirketlerde çevirmen olarak çalışan mezunların yanı sıra üniversitelerin öğretim kadrolarında görev yapanlar da bulunmaktadır. Bazı mezunlar ise kendi çeviri bürolarını açmayı tercih etmektedir. Başta mütercim-tercümanlık olmak üzere ilgili dallarda yüksek lisans ve doktora yapanlar da vardır.