İngilizce Hazırlık Programı

Uluslararası standartlarda eğitim veren Bilkent Üniversitesi’nde eğitim dili İngilizcedir. İngilizce eğitim sayesinde öğrenciler, alanlarında yayımlanmış evrensel bilgilerden  yararlanabilmekte ve küresel gelişmeleri yakından izleyebilmektedir. Öğrencilerin akademik ve mesleki İngilizce bilgisi, mezuniyet sonrası gelişimlerine ve iş dünyasında başarı göstermelerine yardımcı olmaktadır.

Bilkent Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce düzeyleri, İngilizce Hazırlık Programı tarafından düzenlenen iki aşamalı İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı ile belirlenmektedir. Bu sınavın sonucuna göre İngilizce düzeyi yeterli bulunan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulur. İngilizce düzeyi doğrudan bölümlerine başlamak için yeterli bulunmayan öğrenciler, belirlenen düzeyden başlayacak biçimde İngilizce Hazırlık Programı’na alınır.

İngilizce Hazırlık Programı 5 düzeyden (Temel, Orta Öncesi, Orta, Orta Üstü, Bölüm Öncesi) oluşmaktadır. Temel düzeydeki öğrenciler için İngilizce Hazırlık Programı’nın olağan süresi bir takvim yılıdır (Güz ve Bahar yarıyılları ile yaz dönemi). Sınav sonucuna göre Orta Öncesi veya Orta düzeylerden başlayan öğrenciler Bahar yarıyılı sonunda, Orta Üstü veya Bölüm Öncesi düzeylerden başlayanlar ise Güz yarıyılı sonunda İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlayabilir. Programı Güz yarıyılı sonunda bitiren öğrenciler, Bahar yarıyılında bölümlerine başlar.

İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olmak için, Bilkent Üniversitesi tarafından kabul edilen bir dış sınava girip üniversite tarafından aranan düzeyde başarı göstermek de mümkündür. Bilkent Üniversitesi; IELTS (International English Language Testing) ve TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language) sınavlarını kabul etmektedir. Ancak, dış sınav yoluyla muafiyet için, üniversitenin Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esasları’nda belirtilen koşulların yerine getirilmiş olması gereklidir. Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esasları’na ve dış sınavlarla ilgili diğer bilgilere http://idmyo.bilkent.edu.tr/dis-sinavlar-ile-yeterlilik/ adresinden ulaşılabilir.