Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi, hukukun tarihsel ve modern boyutlarını bir arada ele alan bir eğitim programıyla öğrenci yetiştirmektedir. Programdaki derslerin %60’ı Türkçe, %40’ı İngilizce içeriklerden oluşmaktadır.

Temel hukuk formasyonunu oluşturan anayasa hukuku, idare hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku, ticaret hukuku gibi dersler Türkçe verilmektedir. Anglo- Amerikan hukukuna giriş, uluslararası insan hakları hukuku, Avrupa Birliği hukuku, uluslararası ticari tahkim gibi dersler ise İngilizcedir. Hukuk öğretimi, belli bir zamana ait mevzuatın aktarılmasının çok ötesinde, hukuku mantıksal bağlamında anlamaya ve yeni gelişmelere hızla cevap vermeye yöneliktir. Bu noktadan hareketle öğrenciler, eğitimleri boyunca bilimsel araştırma yapmaya ve eleştirel düşünmeye teşvik edilir.

Fakültenin akademik kadrosu, öğrencileri hem ulusal hem uluslararası hukuk camiasında başarıya ulaştırabilecek bir öğretim anlayışını benimsemiştir. Ders içerikleri, anlatım ağırlıklı yöntemlerin yanı sıra yazılı ve sözlü ifade becerilerini geliştiren araştırma projeleri ve sunumlarla zenginleştirilmiştir. Müfredatın %30’u disiplinlerarası çalışmalar için siyaset bilimi, iktisat, uluslararası ilişkiler ve istatistik gibi farklı alanları da kapsamaktadır. Kıta Avrupası hukuk düzeninin önemli kaynaklarından Alman ve Fransız hukuk sistemlerine ilgi duyan öğrenciler, hukuk Almancası ve Fransızcası dersleri de alabilmektedir.

Fakülte öğrencileri, Avusturya merkezli Willem C.Vis Uluslararası Kurgusal Dava Yarışması’nda ödülle dönen ilk Türk ekibidir. Uyuşmazlık çözümü için İngilizce savunma ve uluslararası tahkim usulünü içeren yarışmada bugüne dek üç ödül kazanmışlardır. Öğrenciler, İstanbul Tahkim Merkezi’nin Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nda ise 2018 yılı birincilik ödülünü almıştır.

Mezunlar; hâkimlik, savcılık ve avukatlık mesleklerinin yanı sıra akademik kariyerlerinde de başarıyla ilerlemektedir. Amsterdam, Bilkent, Cambridge, Georgetown, Harvard, Humboldt, Kopenhag, London School of Economics and Political Science, McGill, Michigan, Münih, Oxford ve Sciences Po gibi tanınmış üniversitelerde lisansüstü çalışmalar yapan mezunlar bulunmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C Ticaret Bakanlığı, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çalışma Örgütü ise mezunların görev yaptığı kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlara örnektir.