Hukuk Fakültesi

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, küresel ekonominin hukuki sorunlarını çözebilen, yabancı dili hem akademik hem mesleki yaşamlarında en iyi şekilde kullanabilen hukukçular yetiştirmektedir.

Fakültenin eğitim programı, her biri alanlarında uzman, kuramsal ve mesleki tecrübesi üst düzeyde bir akademik kadro tarafından yürütülmektedir. Programdaki dersler, içeriklerine göre Türkçe veya İngilizce işlenir. Derslerin yaklaşık %60’ı Türkçe, %40’ı ise İngilizcedir. Temel hukuk formasyonunu oluşturan anayasa hukuku, ticaret hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku ve idare hukukuyla ilgili dersler Türkçedir. Avrupa Birliği hukuku, Anglo-Amerikan hukukuna giriş ve uluslararası ticaret hukuku dersleri ise İngilizce verilmektedir.

Genç hukukçu adaylarının alanlarında büyük önem taşıyan yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kazanması, fakültenin öncelikli hedeflerindendir. Sermaye piyasası hukuku, uluslararası ticari tahkim ve patent hukuku gibi güncel konular da program kapsamındadır. Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve insani bilimlere ilişkin seçmeli dersler ise öğrencilerin farklı disiplinlerle etkileşimine zemin hazırlamaktadır.

Fakülte öğrencileri, 1993’ten bu yana Avusturya’da düzenlenen Willem C.Vis Uluslararası Kurgusal Dava Yarışması’ndan ödülle dönen ilk Türk ekibidir. Öğrenciler, uyuşmazlık çözümü için yabancı dilde savunma ve uluslararası ticari tahkim usulü içerikli bu yarışmada üç kez ödül kazanmıştır.

Hakimlik, savcılık ve avukatlık, fakülte mezunlarının başarıyla icra edebileceği mesleklerdendir. Mezunlar kamu kuruluşlarında veya çeşitli firmalarda hukuk danışmanı, uzman ve yönetici konumunda çalışabildikleri gibi, uluslararası kuruluşlarda ve hukuk bürolarında da görev alabilmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çalışma Örgütü, kadrolarında Bilkentli hukukçulara yer veren yerli ve yabancı kurumlardandır. Lisansüstü öğrenimlerine devam eden mezunların ilk tercihleri arasında Bilkent’in yanı sıra Amsterdam, East Anglia, Georgetown, Leiden, Harvard, Londra, Michigan, Montpellier, Oxford ve Utrecht üniversiteleri bulunmaktadır.