Fen Fakültesi

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi,

bölümlerinden oluşmaktadır.

Fizik Bölümü

Fizik, bilinmeyeni araştıran ve keşfeden bir bilimdir. Madde ve enerjinin yapı ve etkileşimini inceleyerek evrenin işleyişini aydınlatır. Uygulamaya dönük yüzüyle fizik, teknolojik ilerlemenin ardındaki itici güçtür.

Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü, temel fiziğe ve bu bilimin teknolojik uygulamalarına yönelik özgün çalışmalar gerçekleştirebilecek bilim insanları yetiştirir. Bölümün akademik kadrosunca yürütülen araştırmalar, çoğunlukla yoğun madde fiziği alanındadır. Fizik dünyasının gündeminde önemli bir yere sahip olan fotonik, optoelektronik ve nanobilim de araştırmalar kapsamındadır. Düşük boyutlu nanokristaller ve fotonik malzemelerin tasarımı ile yapısal ve optoelektronik özellikleri, bölümdeki deneysel çalışmaların çerçevesini oluşturur. Kuramsal çalışmalar ise malzemenin elektronik yapıları, yarı iletkenlerin ve nanoboyutlu aygıtların modellenmesi, spin elektroniği, kuantum optik, yüksek sıcaklık süper iletkenliği ve kuvvetli etkileşen elektron sistemleri gibi konular eksenindedir.

Öğrenciler, ilk yıllarından itibaren öğretim üyelerinin bilimsel araştırmalarına katılarak yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sürdürecekleri konularla tanışırlar. Kuantum mekaniği, deneysel fizik ve optik laboratuvarında gerçekleştirdikleri deneylerle bilim dünyasına erkenden adım atmanın heyecanını yaşarlar.

Bölümün İleri Araştırmalar Laboratuvarı, üstün teknik donanımı ve modern aygıtlarıyla yeni teknolojilerin keşfedildiği dünyaca ünlü merkezlerdendir. Fizik Bölümü, nanoteknoloji ve nanobilim alanlarındaki atılımlarıyla laboratuvar olanaklarını hızla genişletmektedir.

Mezunların lisansüstü çalışmalarda bulunduğu eğitim kurumlarına Boston, Brown, Caltech, Cambridge, Carnegie Mellon, Cornell, ETH Zürich, Georgia Tech, Harvard, McGill, Massachusetts Institute of Technology, Minnesota, Northwestern, Purdue, Rochester, Seattle, Stanford, Stuttgart, Texas A&M, Toronto, Twente, UCLA, Virginia Tech, Washington ve Yale gibi tanınmış üniversiteler örnek gösterilebilir. CERN, National Renewable Energy Laboratory ve Oak Ridge National Laboratory gibi tanınmış araştırma kuruluşlarının yanı sıra aralarında Aselsan, Havelsan ve Roketsan’ın da yer aldığı köklü Türk şirketlerde uygulamalı fizik çalışmaları yapan mezunlar da vardır.

Kimya Bölümü

Maddenin özelliklerini atom ve molekül düzeyinde inceleyen kimya bilimi, bu özelliklerin değişimindeki temel doğa yasalarını araştırır; elde ettiği verilerle yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirir.

Maddenin kuantum kuramı, ileri malzemeler, moleküler elektronik, kendi kendini düzenleyen moleküller, manyetik görüntüleme yöntemleri, süper iletkenler, egzotik moleküler yapılar, kaotik sistemler, lazerler, fotosentez ve yeni spektroskopik yöntemler, kimyanın başlıca araştırma alanlarıdır. Günümüz kimyasında atom ve moleküllerin özellikleri, mutlak sıfır derecesinden başlayıp güneşin ortasında oluşan çok yüksek sıcaklıklara uzanan bir aralıkta incelenebilmektedir. Yerin alt katmanlarında oluşan yüksek basınç ve uzay boşluğundaki düşük basınç gibi çok uç koşullarda maddenin gösterdiği davranışlar da kimyanın ilgi alanındadır.

Maddenin yapısını moleküler düzeyde anlayabilmek için kuvvetli bir fizik ve matematik altyapısı gerekir. Bu nedenle öğrenciler, ilk iki yılın temel fizik ve matematik derslerinden sonra kuantum mekaniği gibi ileri dersler alırlar. İkinci sınıfın analitik ve organik kimya ile üçüncü sınıfın anorganik kimya ve fizikokimya dersleri geniş laboratuvar olanaklarıyla desteklenir. Üçüncü yılın sonundaki yaz stajı bir uygulama deneyimidir. Dördüncü sınıftaki bitirme projesi ise bilimsel araştırma ortamlarına hazırlık niteliğindedir.

Bitirme projelerinin sonuçlarını saygın bilimsel dergilerde yayımlama fırsatı bularak genç yaşta bilim literatürüne giren öğrenciler de vardır. Süpramoleküler kimya, polimer kimyası, nükleer kimya, elektrokimya, çevre kimyası ve endüstri kimyası gibi güncel alan derslerinin yanı sıra farklı bölümlerden fen ve sosyal bilim dersleri de program kapsamındadır.

Bölümün akademik kadrosu rehberliğinde sürdürülen deneysel ve kuramsal çalışmalar; yüzey kimyası, gerçekçi ve model katalizörler, katı hâl kimyası, yakıt pilleri, kendi kendini düzenleyen moleküller, nanokristaller, nanogözenekli malzemeler, sıvı kristaller, organokatalizörler, organik sentez ve tasarımı, polimer mekanokimyası, hidrojen depolama, enerji depolama, elektrokimya, empedans spektroskopisi, pil, polimer kimyası, süpramoleküler kimya, moleküler anahtarlar, sensörler, moleküler mantık devreleri, moleküller arası enerji transfer süreçleri, sert kaplamalar ve malzemeler, ışık-molekül etkileşimlerinin kuantum modelleri ve iletken polimerler gibi alanlara yayılmaktadır.

Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü mezunları, günümüzün ve geleceğin teknolojilerinin biçimlenmesinde aktif roller almaktadır. UC Berkeley, Brandeis, Chicago, Cornell, Florida, Harvard, Maryland, Massachusetts Institute of Technology, Northwestern, Princeton ve Texas A&M, mezunların yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptıkları üniversiteler arasındadır.

Matematik Bölümü

Matematik, insan aklının yarattığı en eski ortak değerdir. İnsanlık tarihi boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan soru ve buluşlarıyla bu bilim, tüm pozitif bilimlerin ve teknolojik gelişmelerin merkezindedir.

Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü’nün akademik kadrosu, yaptıkları çalışmalarla matematik biliminin gelişimine katkıda bulunan öğretim üyelerinden oluşur. Bu akademisyenlerin araştırmaları dinamik sistemler, cebirsel topoloji, diferansiyel ve cebirsel geometri, fonksiyonel analiz, gruplar kuramı, karmaşık analiz, sayılar teorisi, finans matematiği ve uygulamalı matematik etrafında yoğunlaşmaktadır.

Matematik Bölümü’nün eğitim programı, öğrencileri matematiğin kuramsal ve uygulamalı alanlarında üstün bir altyapı ile lisansüstü programlara hazırlar. Öğrenciler, ilk yıldan başlayarak matematik problemlerini birbirleriyle tartıştıkları ve çözümler geliştirdikleri etkileşimli bir atmosferde öğrenim görürler; birlikte düşünmeyi öğrenir, karşılaştırmalı analizlerle matematiksel olgunluklarını geliştirirler. Cebir, analiz ve türevsel denklemler gibi saf ve uygulamalı matematiğin temel bilgileriyle tanışır; hesap teknikleri ve soyut düşünce yöntemleri aracılığıyla ileri matematiksel modeller üretecek düzeye erişirler.

Fizik, kimya, moleküler biyoloji, mühendislik ve iktisat gibi bilim dallarından da dersler alabilen öğrenciler, son yılda kendi seçtikleri öğretim üyesi danışmanlığında bir seminer projesi hazırlayarak araştırma dünyasına adım atarlar.

British Columbia, Caltech, Cornell, Massachusetts Institute of Technology, Michigan, Minnesota, Northeastern, Ohio State, Princeton, Oxford, Southern California, Penn State, Princeton, Purdue, Stanford, UC Berkeley, UCLA ve Virginia Tech, yüksek lisans ve doktora programlarında Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü mezunlarıyla çalışmayı seçen üniversitelerdendir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Evrenin gizlerine ışık tutan moleküler biyoloji ve genetik bilimi, genlerin yapısını ve işlevlerini, canlıların evrimini ve biyolojik özelliklerini inceler. Canlıların oluşumunu programlayan genetik şifrelerin çözülmesi ve klonlama gibi heyecan verici çalışmaların yürütüldüğü bu bilim dalı, yeni araştırma alanlarıyla her geçen gün hızla gelişmektedir.

Bilimsel bulguların insanlık yararına uygulanabilmesi, toplumların kendi bilim insanlarını ortaya çıkarmasıyla gerçekleşir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün ana hedefi, ülkemizin yetenekli gençlerini küresel düzeyde araştırmalar yapan bilim insanları olarak yetiştirmektir.

Bölümün öğretim üyeleri tarafından temel ve uygulamalı kanser moleküler biyolojisi, bağışıklık bilimi, kalıtsal hastalıkların genetik temelleri, biyoenformatik, epigenetik, biyobelirteçlerin tanımlanması, işlevsel genomik, otoimmün ve otoenflamatuvar hastalıkların mekanizmaları, ilaç direnç mekanizmaları, kompleks ve metabolik hastalıklar gibi konularda yürütülen araştırmalar, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmakta ve bilim çevrelerinde büyük ilgi uyandırmaktadır. Üst düzey laboratuvar olanakları ışığında öğrencilerin de rol aldığı bu çalışmalar, insan sağlığına uzun vadeli katkı sağlayabilecek alanlara da yayılmaktadır.

Söz konusu alanlara örnek olarak hastalıklarla ilişkili genlerin bulunması, kanserin genetik temelleri, genlerin ve proteinlerin yapısal ve işlevsel analizi, hücre ölümüne direnme ve hücre yaşlanmasının moleküler mekanizmaları gösterilebilir. Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, hizmetleriyle topluma örnek olan kurumlara verilen Vehbi Koç Ödülü’nün sağlık alanındaki ilk sahibidir.

Bu bölümün mezunları, bilimin ileri noktalarında çalışan moleküler biyolog ve genetikçilerdir. Mezunların bilim yaşamlarını sürdürdüğü araştırma kurumlarına, Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri yanında, Cold Spring Harbor Laboratuvarı, Max-Planck Enstitüsü ve Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarları ile Cambridge, Columbia, Harvard, Heidelberg, Johns Hopkins, Massachusetts Institute of Technology, Rockefeller, Oxford ve Zürich üniversiteleri örnek gösterilebilir. Mezunlar, başta ilaç endüstrisi olmak üzere biyoteknoloji sektörünün sağlık ve endüstriyel üretim gibi farklı araştırma-geliştirme kollarının yanı sıra teknoloji ve ürün geliştirme gibi alanlarda da çalışabilmektedir.