Eğitim Anlayışı

Öğretim Kadrosu
Bilkent Üniversitesi’nin anlayışına göre, en iyi eğitim ve öğrenme ortamını ancak bilim ve sanata yön veren, araştırmacı ve üretken akademisyenler oluşturabilir. Öğretim üyelerinin araştırma alanlarındaki başarı ölçütlerinin başında, uluslararası hakemli dergilerde yayımladıkları makalelerin sayısı ile bu yayınlara o alandaki diğer bilim insanlarınca ne sıklıkta başvurulduğu (atıflar) gelir. Bu ölçütlere göre Bilkent Üniversitesi, ülkemizde ve dünyada üst sıralardadır. Bilkent öğretim üyelerinin yazdıkları kitaplar, uluslararası yayınevleri tarafından basılarak Türkiye ve dünyada birçok okura ulaşmaktadır. Uluslararası saygınlığı ve eğitim dilinin İngilizce oluşu sayesinde Bilkent, dünyanın her yerinden en iyi akademisyenleri kadrosuna katabilmektedir. Yaklaşık 800 kişilik öğretim kadrosunun %24’ü 34 farklı ülkeden gelen uluslararası öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Öğretim üyelerinin %81’i doktora derecelerini yurt dışında dünyaca bilinen üniversitelerden almıştır. Öğretim kadrosunun önemli bir bölümü, çalışmalarını ülke dışında sürdürmekteyken Bilkent’in cazip akademik ortamı nedeniyle kariyerlerine Türkiye’de devam etmeyi seçmiştir.

Bilkent Üniversitesi öğretim üyeleri, yürütmekte oldukları bilimsel araştırmalara TÜBİTAK, Avrupa Birliği, kamu kuruluşları ve yerli-yabancı özel şirketlerden önemli finansal destekler almaktadır. Bu projelerde liderlik, yürütücülük, koordinatörlük gibi sorumluluklar üstlenen öğretim üyeleri, 2005-2017 yılları arasında TÜBİTAK (604 adet), kamu ve özel şirket (311 adet), Avrupa Birliği (106 adet) projeleri kapsamında 600 milyon TL’ye yaklaşan bir bütçeyle desteklenmiştir. Avrupa Araştırma Konseyi’nden (European Research Council – ERC) araştırma desteği kazanmayı başaran 7 Bilkent öğretim üyesi bulunmaktadır. Bilkent Üniversitesi’nin merkezi yerleştirme yapılacak bölümlerindeki tam-zamanlı öğretim üyesi sayıları tabloda listelenmiştir.

Kütüphane
Bilkent Üniversitesi KütüphanesiTürkiye’nin en iyi akademik kütüphanesidir. 500.000 basılı kitap, 550.000 elektronik kitap, 144.000 elektronik dergi, 746 basılı dergi ve 140 etkileşimli veri tabanıyla uluslararası standartlarda hizmet vermektedir. Yeni kaynaklarla koleksiyonu sürekli gelişen kütüphanenin yıllık bütçesi yaklaşık 3 milyon ABD dolarıdır.

Bilkent öğrencileri kütüphanenin doğal üyeleridir.

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde açık raf sistemi uygulanmaktadır. Öğrenciler kitap, dergi ve diğer kaynaklardan kütüphane içerisinde yararlanabildiği gibi, belirli süreler için bunları ödünç de alabilmektedir. Kütüphanenin katalog tarama sistemine internet üzerinden ulaşılabilir.

Kütüphanede sanat konulu kitap, dergi ve referans kaynaklarına sahip zengin bir koleksiyonun yer aldığı Sanat Odası’nın yanı sıra DVD, VCD, klasik batı müziği ve caz ağırlıklı CD, plak ve nota içeren bir Multimedya Odası da vardır. Kütüphane bünyesinde günlük gazeteler ile tanınmış dergilerin yer aldığı bir okuma salonu ve iki kafe de bulunmaktadır. Kütüphane Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergiler, dinletiler ve seminerler ise bu kültür çerçevesinin farklı bir dokusudur.

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, hafta içi 08:30 – 23:30, hafta sonu ise 09:00 – 23:30 saatleri arasında açıktır.

Derslikler, Laboratuvarlar, Stüdyolar
Bilkent Üniversitesi’nde derslerin çoğu, öğrencilerin aktif katılımı için tasarlanmış küçük dersliklerde işlenir. Üniversitede çok çeşitli uygulama çalışmalarının gerçekleştirildiği tam donanımlı eğitim laboratuvarları ve stüdyolar da yer almaktadır. Mühendislik ve Fen fakültelerindeki laboratuvarlar elektronik, nanoteknoloji, optik, fotonik, sinyal işleme, anten ve mikrodalgalar, esnek üretim sistemleri, ısı ve akışkanlar, mekanik ve malzeme, ileri araştırmalar, kuantum mekaniği ve deneysel fizik gibi alanlardadır. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde dijital medya, fotoğraf, video, yapı teknolojisi, malzeme ve üretim laboratuvarları, tasarım stüdyoları, resim, heykel, seramik, özgün baskı ve desen atölyeleri bulunmaktadır. Eşzamanlı çeviri laboratuvarları ise Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin hizmetindedir.