Dünya Sıralamaları

Dünya üniversite sıralamaları, son yıllarda tüm dünyada ilgi görmektedir. Değişik kuruluşlar tarafından yapılan bu Dünya sıralamalarında ISI (Information Sciences Institute) ve Scopus gibi uluslararası ve güvenilir kaynaklardan elde edilen verilerin yanında, üniversitelerin kendilerinin sağladığı bazı rakamlar ile anketler sonucunda elde edilen sonuçlar kullanmaktadır. Değerlendirme kıstasları da yıldan yıla değişebilmektedir. Bu sebeplerle sıralamalar yıldan yıla çok değişkenlik gösterebilmektedir.

Eğitim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür ve sanat etkinlikleri, öğrenci ve mezunlarının başarıları ile Bilkent, dünyanın önde gelen üniversiteleri arasındadır.